รับออกแบบ Portfolio สำหรับศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย แบบครบถ้วนชัดเจนสมบูรณ์

รับออกแบบ Portfolio รูปแบบต่างๆ ด้วยการจัดระบบข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน เป็นระบบ ตามที่ อ. มหาวิทยาลัยคาดหวัง จุดเด่น - มี Theme ให้เลือกมากมาย ทั้งเล่มเล็กและเล่มใหญ่ - ออกแบบได้ทั้งหน้าเดี่ยวและหน้าคู่ - ราคาเป็นมิตรกับนักเรียนมากๆ - มีบริการปรินท์ระบบสองหน้าแบบหนังสือด้วยกระดาษมันแบบนิตยสาร และบริการส่ง ems - ออกแบบโดยใช้ภาพเวกเตอร์หรือภาพโพลีกอนประกอบ ฯลฯ - มี footer, ชื่อส่วนย่อย สารบัญ เลขหน้า ถูกต้องชัดเจน - จัดระบบข้อมูลทั้งเกียรติบัตรและกิจกรรมอย่างเป็นระบบ(อาจมีตารางประกอบ) - สามารถออกแบบเพื่อแสดงความสามารถพิเศษเฉพาะด้าน/จุดเด่น เช่น กีฬา ดนตรี วิชาการ ของนักเรียนได้ - มีทีมงานคอยตรวจสอบคุณภาพและให้คำปรึกษา รายละเอียดราคาเพิ่มเติม สามารถสั่งปรินท์ได้โดย - Standard Edition เพิ่ม 200 บาท รวมส่ง ems - Extended Edition เพิ่ม 350 บาท รวมส่ง ems - Complete Edition เพิ่ม 550 บาท รวมส่ง ems ราคานี้ ไม่รวมเข้าเล่ม ลูกค้าต้องเข้าเล่มเอง การส่งเล่มจะส่งภายใน 2 วัน(ทำการ เว้นวันหยุดราชการและเสาร์-อาทิตย์) หลังจากได้รับคำสั่งปรินท์และได้รับชำระเงินเป็นที่เรียบร้อย สามารถสั่งเป็นภาษาอังกฤษทั้งเล่มได้โดย - Standard Edition เพิ่ม 150 บาท - Extended Edition เพิ่ม 300 บาท - Complete Edition เพิ่ม 450 บาท การแก้ไขงานหลังจากที่ส่งงานเรียบร้อยแล้ว และใช้สิทธิ์แก้ฟรี 1 ครั้งไปแล้ว มีค่าใช้จ่ายครั้งละ 100 บาท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบ Portfolio สำหรับศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย แบบครบถ้วนชัดเจนสมบูรณ์

  • 1. ลูกค้ายืนยันใช้บริการจากเรา และกรอกแบบฟอร์มประวัติส่วนตัวออนไลน์
  • 2. เลือกแม่แบบที่ต้องการ ตกลงลักษณะการออกแบบและโครงสร้างของพอร์ตฯ
แพ็กเกจ
Standard Edition (10-15 pages) - Portfolio
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

เหมาะสำหรับใช้สมัครสอบ TCAS รอบที่ 1 ตามมติของ ทปอ. ซึ่งกำหนดให้ใช้ Portfolio จำนวน 10 หน้า - ปกหน้า ปกหลัง (ครบชุด) - เนื้อหา ได้แก่ คำนำ สารบัญ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา กิจกรรม เกียรติบัตร จิตอาสา ฯลฯ โดยมีองค์ประกอบครบถ้วน - เนื้อหาเพิ่มเติม เช่น ความสามารถพิเศษ ทักษะต่างๆ (ตามแต่ตกลง) - มีเลขหน้า, footer ครบถ้วนชัดเจน - สามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหลังจากงานเสร็จสมบูรณ์ได้ 1 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย - ไฟล์ที่ได้ คือ .pdf / .jpg

Extended Edition (16-30 pages) - Portfolio
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีข้อมูลที่มากขึ้น ต้องการนำเสนอให้ชัดเจน หรือใช้เพื่อสอบสัมภาษณ์ หรือเพื่อแสดงความเป็นตัวนักเรียนได้ดียิ่งขึ้น - ปกหน้า ปกหลัง - เนื้อหา ได้แก่ คำนำ สารบัญ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา กิจกรรม เกียรติบัตรฯลฯ โดยมีองค์ประกอบครบถ้วน - เนื้อหาเพิ่มเติม เช่น คำนิยม เรียงความส่วนตัว ความสามารถพิเศษ ทักษะต่างๆ โครงงาน ฯลฯ (ตามแต่ตกลง) - มีเลขหน้า, footer ครบถ้วนชัดเจน - สามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลหลังจากงานเสร็จสมบูรณ์ได้ 1 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย - ไฟล์ที่ได้ คือ .pdf / .jpg

Complete Edition (Unlimited pages) - Portoflio
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

สำหรับนร.ที่มีข้อมูลมากหรือทักษะ เช่น กีฬา,ภาษา,วิชาการฯลฯ และต้องการนำเสนอแยกไว้เป็นส่วนหรือใส่ทุกอย่างให้ครบตลอดจนให้ port เล่มนี้เป็นความทรงจำสมัยม.ปลาย - ปกหน้า ปกหลัง - ส่วนนำ เช่น คำนำ สารบัญ คำนิยม รองปก - ส่วนที่ 1 ประวัติ เช่น ประวัติส่วนตัว, ครอบครัว,​ การศึกษา - ส่วนที่ 2 ผลงาน เช่น เกียรติบัตร, ภาพกิจกรรม,​จิตอาสา - ส่วนที่ 3/4 ความสามารถพิเศษ (ตามแต่ตกลง) - มีเลขหน้า,footer ครบถ้วนชัดเจน-มีการใช้ตารางสรุปผลงาน - แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลได้ 1 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย - ไฟล์ที่ได้คือ .pdf

ฟรีแลนซ์
Sarin

ผมเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลไทย(สหราชอณาจักร) มีความถนัดเป็นพิเศษทางด้านอักษรศาตร์และคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยเฉพาะอย่างอย่างยิ่งในการจัดเอกสารและ Layout ต่างๆ

07/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
7 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน