*รับงานด่วน* รับจ้างคีย์ข้อมูลลงในWord, Excel, Power Point

รับจ้างคีย์ข้อมูลลงในWord, Excel และ Power Point รับพิมพ์ทุกรูปแบบ ทุกประเภทงาน สามารถส่งต้นฉบับมาเป็น doc. หรือ pdf. ก็ได้ค่ะ ---ราคาสามารถเจรจาต่อรองได้ค่ะ---

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ *รับงานด่วน* รับจ้างคีย์ข้อมูลลงในWord, Excel, Power Point

  • 1. ผู้ว่าจ้างส่งต้นฉบับ แจ้งจำนวนหน้า/สไลด์ บรีฟงานที่ต้องการและทำงานตกลงชนิดไฟล์ที่ต้องการเมื่องานเสร็จแล้วเพื่อประเมินราคา
  • 2. ผู้ว่าจ้างชำระค่าบริการ
แพ็กเกจ
งานที่ใช้ Word
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

งานประเภทเอกสาร รายงาน บทความ ฯลฯ ที่สามารถใช้ Microsoft Word: - Font ขนาดต้องไม่เล็กกว่า 14 pt. คิดราคาตามหน้ากระดาษ A4 หน้าละ 50 บาท - ต้นฉบับ หรืองานที่จะว่าจ้างต้องมีความยาวไม่เกิน 150 หน้ากระดาษ A4 - ลูกค้าสามารถเลือกสกุลไฟล์เป็นสกุล .DOCTX หรือ .PDF หรือทั้งสองสกุล - ลูกค้าสามารถสั่งให้แก้ไขงานได้ฟรีเมื่อมีการอัพเดตความคืบหน้า แต่ถ้าหากชิ้นงานเสร็จแล้วจะสามารถสั่งแก้ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง - เวลาในการทำงาน 1-7 วัน

งานที่ใช้ Excel (ประเภทข้อมูลไม่เกิน 10 ข้อ หรือไม่เกินแถว J)
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

งานประเภทข้อมูล การเก็บผลสำรวจ การเก็บแบบสอบถาม สถิติ ฯลฯ ที่สามารถใช้ Microsoft Excel: - หัวข้อ,ประเภทข้อมูล ไม่เกิน10 ข้อ(ไม่เกินช่อง J ในโปรแกรมExcel) - ลูกค้าสามารถเลือกสกุลไฟล์เป็นสกุล .XLXS หรือสกุลไฟล์อื่นที่ต้องการได้ - ลูกค้าสามารถสั่งให้แก้ไขงานได้ฟรีเมื่อมีการอัพเดตความคืบหน้า แต่ถ้าหากชิ้นงานเสร็จแล้วจะสามารถสั่งแก้ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง - เวลาในการทำงาน 1-7 วัน

งานที่ใช้ Power Point
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

งานนำเสนอ สื่อการสอน ฯลฯ ที่สามารถใช้ Microsoft Power Point: - จำนวนสไลด์ไม่เกิน 50 แผ่น และต้องไม่มีการแทรกanimetion แต่สามารถใส่รูปภาพ กรอบข้อความ แผนภูมิ หรือสื่ออื่นๆได้ - ลูกค้าสามารถเลือกสกุลไฟล์เป็นสกุล .PPTX หรือสกุลไฟล์อื่นที่ต้องการได้ - ลูกค้าสามารถสั่งให้แก้ไขงานได้ฟรีเมื่อมีการอัพเดตความคืบหน้า แต่ถ้าหากชิ้นงานเสร็จแล้วจะสามารถสั่งแก้ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง - เวลาในการทำงาน 1-7 วัน

ฟรีแลนซ์
Ping

นักศึกษาที่ต้องการรายได้เสริม มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ และญี่ปุ่นเบื้องต้น สามารถคีย์ข้อมูล พิมพ์งานต่างๆได้อย่างรวดเร็วทั้ง Word, Excel, Power Point

09/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน