แบนเนอร์โฆษณา โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

สร้างโฆษณา โปสเตอร์ นำเสนอข้อมูล งานดูดีเรียบง่าย โดดเด่น ลูกค้าสามารถระบุ scope งานได้อย่างระเอียด

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แบนเนอร์โฆษณา โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

  • 1. สอบถามข้อมูลลูกค้า
  • 2. สร้างชิ้นงานโดยมีการนำเสนอความคืบหน้า อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ลูกค้าจะได้รับไฟล์งานต้นฉบับ และไฟล์ Export ตามที่ลูกค้าต้องการ

ฟรีแลนซ์
worapan

- สามารถวาดภาพด้วยโปรแกรม adobe illustrator ได้ เน้นการวาดวัตถุ 2D / flat / isometric ประกอบสื่อ - เป็นนิสิตฝึกสอนวิชาคอมพิวเตอร์มีประสบการณ์ในการสอนสามารถสร้างสื่อการเรียนได้ เช่น infographic, คลิปวีดิโอสั้น, งานนำเสนอ PowerPoint

01/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
1 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน