รับพิมพ์งาน ด่วนที่สุด ! เอกสารทั่วไป รายงาน คัดลอกข้อความ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

ʕ•ᴥ•ʔ รับงานพิมพ์ด่วน ! เร็ว ถูก ดี มีคุณภาพ ʕ•ᴥ•ʔ - รับพิมพ์ และ ทำรายงาน เอกสาร รูปเล่ม ตาราง คัดลอกข้อความ ต่าง ๆ - Word & Excel & Power Point - รับประกันความไวในการส่งงาน ไม่เลย 24 ชั่วโมง - งานด่วน ไม่คิดเงินเพิ่ม แต่จะจัดส่งงานให้เร็วที่สุดตามที่ตกลงกับผู้ว่าจ้าง - ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 25 หน้า ถ้าเลยคิดหน้าละ 8-10 บาท - จัดส่งงานเป็นไฟล์ docx, pdf, รูปภาพ หรือ ตามแต่ตกลงกับผู้ว่าจ้าง - งานทุกประเภท ค่าบริการเริ่มต้น 250 บาท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งาน ด่วนที่สุด ! เอกสารทั่วไป รายงาน คัดลอกข้อความ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

  • 1. ลูกค้าติดต่อจ้างงาน แจ้งรายละเอียดงาน
  • 2. ตกลงระยะเวลในการดำเนินงาน เพื่อให้ลูกค้าตัดสินใจ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- รายงาน เอกสาร รูปเล่ม คัดลอกข้อความ ชาร์ต และ กราฟ ต่าง ๆ - Word & Excel & Power Point - ภาษาไทย จำนวนไม่เลย 25 หน้า ถ้าเลยคิดเพิ่มหน้าละ 8 บาท - ภาษาอังกฤษจำนวนไม่เลย 25 หน้า ถ้าเลยคิดเพิ่มหน้าละ 10 บาท - รับประกันความไวในการส่งงาน ไม่เลย 24 ชั่วโมง - สามารถแก้ไขได้ตามความต้องการของลูกค้า ขนาด ตัวอักษร - งานด่วน ไม่คิดเงินเพิ่ม แต่จะจัดส่งงานให้เร็วที่สุดตามที่ตกลงกับผู้ว่าจ้าง - ลูกค้าสามารถเลือกรับงานเป็นไฟล์ต่าง ๆ ได้ เช่น docx. pdf. jpeg.

ฟรีแลนซ์
สุพจน์

Nick name : Champ, Age : 25 | Work at Suvarnabhumi International Airport " Ability Thai Language 108 WPM , English Language 75 WPM "

03/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน