ภาพการ์ตูนล้อเลียน แบบมีคอนเซป

งานวาดภาพล้อเลียน ที่สามารถนําไปเป็นของขวัญในโอกาสต่างๆ หรือจะวาดเพื่อนําไป ใส่กรอบ้ป๋นของตกแต่งห้อง มีจุดเด่นที่มีเอกลักษณ์ เทคนิคงาน Mix Media ร่วมสมัยสีนํ้า ดินสอ หมึกดํา และผสม งานคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดงานที่แตกต่าง มีคุณค่าแก่ผู้รับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ภาพการ์ตูนล้อเลียน แบบมีคอนเซป

  • 1. พูดคุยรายละเอียดความต้องการ อธิบายถึงเงื่อนไขเฉพาะ ของงาน Handmade
  • 2. ขอภาพบุคคลที่ต้องการให้วาด และคอนเซปที่อยากได้
แพ็กเกจ
ภาพล้อเลียน ภาพสี
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ไฟล์งาน นามสกุล PDF และ Jpeg ขนาด A4 ปล. เป็นภาพล้อเลียนสีนํ้า ผสมงาน retouch บางส่วนที่เป็นดิจิตอล

ภาพล้อเลียน ภาพขาวดํา
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ไฟล์งาน นามสกุล PDF และ Jpeg ขนาด A4 ปล. เป็นภาพล้อเลียน ใช้เทคนิคผสม ดินสอ ปากกาหมึก ผสมงาน retouch บางส่วนที่เป็นดิจิตอล (แต่ทั้งหมดออกมาในโทน ขาว ดํา หรือ Grayscale)

ฟรีแลนซ์
Chawapon

1 ได้งานที่มีคุณภาพ มีกระบวนการที่มาของงาน 2 ได้งานที่มีความเหมาะสม ครอบคลุมการใช้งานพื้นฐาน 3 สามารถให้คําปรึกษา และคําแนะนําเพื่อให้ลูกค้าเห็นภาพในมิติที่หลากหลายขึ้น 4 มี ปสก. ในการทํางานจริงมาก่อน ทําให้โอกาสผิดพลาดน้อยลง

01/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน