จัดทำ แก้ไข ตรวจร่างสัญญา และให้ความเห็นทางด้านกฎหมาย By WK-LAW Consultation

ปัญหากฎหมายจุกจิกมากมายที่เราเจอในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น กู้ยืม หนี้สิน หมิ่นประมาท ทรัพย์มรดก ที่ดิน ฟ้องหย่า ฟ้องชู้ เลิกจ้างไม่เป็นธรรม นายจ้างเอาเปรียบ และอีกมากมาย…ถ้าสงสัยก็ลองมาคุยกันก่อน ให้คำปรึกษาในเบื้องต้นฟรี !!! ง่ายกว่าเปิด Google เยอะนะครับ ให้คำแนะนำโดยผู้มีความรู้ด้านกฎหมายโดยตรง ด้วยประสบการณ์การทำงานฝ่ายกฎหมายของบริษัทมหาชน ควบกับสายงานทรัพยากรบุคคล ได้รับฟังและแก้ไขปัญหามามากมายตั้งแต่ผู้บริหารยันพนักงาน พร้อมด้วยทีมทนายความมากประสบการณ์ช่วย Support ให้บริการด้วยความเป็นกันเอง แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ...ปัญหาของคุณ ลองให้เราช่วยนะครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ จัดทำ แก้ไข ตรวจร่างสัญญา และให้ความเห็นทางด้านกฎหมาย By WK-LAW Consultation

  • 1. รับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ว่าจ้าง และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
  • 2. จัดทำเอกสารตามที่ตกลง และส่งงานพร้อมอธิบายรายละเอียดหรือข้อกฎหมาย
แพ็กเกจ
ร่างสัญญา บันทึกข้อตกลงและเอกสารทางกฎหมายอื่นๆทุกประเภท
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ไฟล์เอกสารแบบ .doc สำหรับแก้ไขรายละเอียดเพิ่มเติมได้ พร้อมคำอธิบาย

ตรวจสอบเอกสาร และให้ความเห็นทางด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

รายละเอียดข้อมูลความเห็นทางด้านงานบริหารทรัพยากรบุคคล จัดส่งให้ในรูปแบบไฟล์ PDF

ตรวจสอบ แก้ไขสัญญาและให้ความเห็นทางด้านกฎหมายทุกประเภท
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

รายละเอียดข้อมูลความเห็นทางด้านกฎหมาย จัดส่งให้ในรูปแบบไฟล์ PDF

ฟรีแลนซ์
Wichapol

นิติศาสตรบัณฑิต ประสบการณ์ทำงานในบริษัทมหาชน ทั้งสายงานกฎหมายรวมถึงสายงานทรัพยากรบุคคล โดยสามารถให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายทั่วไป กฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายอื่นๆ เช่น PDPA จัดทำ ตรวจสอบ แก้ไขนิติกรรมสัญญา รวมถึงเอกสารในงานบริหารทรัพยากรบุคคล อีกทั้งยังสามารถเป็นที่ปรึกษาให้แก่นายจ้างในด้านแรงงานสัมพันธ์

06/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน