รับออกแบบสิ่งพิมพ์ ป้ายบิลบอร์ด นามบัตร โบชัวร์ บรรจุภัณฑ์

ขั้นตอนการทำงาน 1) ส่งรายละเอียดงานที่ต้องการทำ โดยระบุรายละเอียดดังนี้ 1.1) งานที่ต้องการนำไปใช้ เช่น นามบัตร ป้ายโฆษณา โบรชัวย์ โปสเตอร์ 1.2) วัสดุหรือลักษณที่ต้องการนำไปพิมพ์ เช่น พิมพ์ลงสติกเกอร์ **ในกรณีที่ไม่ทราบสามารถสอบถาม ทางเราสามารถให้คำแนะนำได้ 1.3) แจ้งขนาด และตัวหนังสือที่นำไปทำแบบ 1.4) แนวสีที่ชอบ หรือ ลักษณแนวทางของงานที่ต้องการ เช่น เรียบๆ สดใส สนุก ทางการ หากไม่มีไม่จำเป็น 1.6) แบบที่ชอบหรือแนวที่ใช้แนบมาด้วย หากไม่มีไม่จำเป็น 2) แจ้งราคาพร้อมวันและเวลาในการส่งมอบงาน 3) ใช้ระยะเวลาการทำงาน 2-3 วัน **จำเป็นต้องมีรายละเอียดงานที่ครบถ้วน สามารถดูได้จาก ข้อ 1 4) ส่งงานให้ตรวจเช็คเพื่อทำงานแก้ไข ใช้เวลา 1-2 วัน **//สามารถแก้ไขได้ไม่เกิน 5 ครั้ง//** ในกรณีที่การแก้ไขเพิ่มจากเดิม ทางเราจะคิดราคาเพิ่ม โดยราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการแก้ไข 5) ส่งมอบงานหลังลูกค้าได้ยืนยันแบบเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ต้องการมากกว่าหนึ่งแบบ ทางเราขอคิดราคาเพิ่มจาก 50% จากราคางานที่แจ้งใว้ต่อ 1 แบบ

แพ็กเกจ
ออกแบบ นามบัตร
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ทางลูกค้าจะได้รับ File Artwork 1 File PDF 1 File JPG 1 พร้อมแก้ไขได้ 5 ครั้ง* *การแก้ไขจะนับ 1 ครั้ง จากการสั่งปรับแก้จากแบบเดิม **โดยจะไม่นับหากเป็นความผิดของทางผู้ออกแบบ

ออกแบบสิ่งพิมพ์ ป้ายบิลบอร์ด โบรชัวร์ แผ่นพับ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ทางลูกค้าจะได้รับ File Artwork 1 File PDF 1 File JPG 1 พร้อมแก้ไขได้ 6 ครั้ง* *การแก้ไขจะนับ 1 ครั้ง จากการสั่งปรับแก้จากแบบเดิม **โดยจะไม่นับหากเป็นความผิดของทางผู้ออกแบบ ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงาน

ออกแบบ บรรจุภัณฑ์
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

ทางลูกค้าจะได้รับ File Artwork 1 File PDF 1 File JPG 1 พร้อมแก้ไขได้ 8 ครั้ง* *การแก้ไขจะนับ 1 ครั้ง จากการสั่งปรับแก้จากแบบเดิม **โดยจะไม่นับหากเป็นความผิดของทางผู้ออกแบบ ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงาน

ฟรีแลนซ์
Prapawee

ประภาวี วงษ์ฉายา หรือ แก้ว ปัจจุบันทำงานเป็น senior graphic designer อยู่ที่บริษัทเอเจนซี่โฆษณาเจ้าหนึ่ง ทำงานสายกราฟฟิกมา 7 ปี เคยทำงานมาหลายรูปแบบทั้งงาน แบนเนอร์โฆษณา บนสื่อออนไลน์ สิ่งพิมพ์ ป้ายบิลบอร์ด นามบัตร โบชัวร์ บรรจุภัณฑ์ โลโก งานตัดต่อวิดีโอ วิดีโอโมชั่น รวมทั้งออกแบบเว็บไซต์

07/2016
เป็นสมาชิก
67 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน