รับยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด.90-91), ภ.ง.ด.94-95, ภาษีมูลค่าเพิ่มร้านค้า (ภ.พ.30)

รับยื่นภาษี -ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปี หรือ ภ.ง.ด.90-91 -ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี หรือ ภ.ง.ด.94 (กรณีที่มีรายได้อื่นที่ไม่ใช่ค่าจ้าง เช่น ทำธุรกิจร้านค้า หรือขายของออนไลน์ เป็นต้น) -ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)ประจำเดือน (สำหรับร้านค้า)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา(ภ.ง.ด.90-91), ภ.ง.ด.94-95, ภาษีมูลค่าเพิ่มร้านค้า (ภ.พ.30)

  • 1. คุยรายละเอียดงาน และตกลงราคา
  • 2. ดำเนินงาน และส่งข้อมูลหลังดำเนินการแล้วเสร็จ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

-ภ.ง.ด.90-91...จะได้รับแบบ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 90-91 ประจำปี (ฉบับยื่นแล้ว)/ใบเสร็จรับเงิน กรณีให้ดำเนินการจ่ายให้ด้วย -ภ.ง.ด.94...จะได้รับแบบ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปี 94-95 ประจำปี (ฉบับยื่นแล้ว)/ใบเสร็จรับเงิน กรณีให้ดำเนินการจ่ายให้ด้วย -ภ.พ.30....จะได้รับแบบ ภาษีเงินมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 ประจำเดือน(ฉบับยื่นแล้ว)/ใบเสร็จรับเงิน กรณีให้ดำเนินการจ่ายให้ด้วย

ฟรีแลนซ์
Pawinee

เป็นแม่บ้าน ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ แต่หาประสบการณ์ใหม่ ด้วยการรับงานฟรีแลนซ์ของธุรกิจที่ปรึกษาธุรกิจ จึงมีความสามารถในการรับทำงานเพิ่ม เช่น พิมพ์รายงาน หรืองานนำเสนอต่างๆ ราคาเป็นกันเอง

09/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน