เขียนบทความและข่าวทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยา สิ่งแวดล้อม หรืออื่น ๆ

เขียนบทความในหัวข้อทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็นข่าวอัปเดตทุก ๆ วัน หัวข้อที่น่าสนใจและเป็นกระแสในขณะนั้น หรือบทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจตามที่ต้องการ พร้อมการหาข้อมูลงานวิจัยเพื่ออ้างอิง มีตัวอย่างผลงานกับทาง National Geographic Thailand เพจ Environman และเพจ Science Stories ตามรูปตัวอย่างผลงานครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียนบทความและข่าวทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยา สิ่งแวดล้อม หรืออื่น ๆ

  • 1. พูดคุยตกลงหัวข้อ เนื้อหา และแนวทางที่ต้องการ
  • 2. ใช้เวลาในการค้นหาข้อมูล+เขียนประมาณ 1-3 แล้วแต่ตกลง
แพ็กเกจ
ข่าววิทยาศาสตร์
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- รับบรีฟจากลูกค้าว่าต้องการข่าวเกี่ยวกับอะไรโดยมีราคาข่าวละ 350 บาท - ทางผมจะนำเสนอหัวข้อข่าวให้ลูกค้าเลือกตามที่ต้องการ - 1 ข่าวความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ หากต้องการความยาวเกินหนึ่งหน้ากระดาษมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับ - ชนิดไฟล์เป็นไฟล์ Google Doc - มีระยะการทำงาน 1 หัวข้อข่าวต่อ 1 วันนหลังจากการรับบรีฟ - ส่งงานให้ลูกค้าตรวจสอบ หากต้องการแก้ไขสามารถแก้ไขได้ 1 ครั้ง - เมื่อตรวจสอบงานและความถูกต้อง เป็นอันจบการส่งงานครับ

บทความตามหัวข้อที่ลูกค้าต้องการ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

บทความตามหัวข้อหรือเรื่องที่ลูกค้าต้องการพร้อมการอ้างอิงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ มีขั้นตอนดังนี้ - รับบรีฟจากลูกค้าว่าต้องการหัวข้อแนวไหน ลูกค้าสามารถเสนอหัวข้อได้เลยหรีอบอกแนวทางและให้ทางผมเสนอหัวข้อได้ครับ - 1 บทความไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ หากต้องการความยาวเกินหนึ่งหน้ากระดาษจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับ - ชนิดไฟล์เป็นไฟล์ Google Doc - มีระยะการทำงาน 2-3 วันต่อหนึ่งหัวข้อครับ - เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะทำการส่งให้ลูกค้าตรวจสอบและสามารถแก้ไขงานได้หนึ่งครั้ง - หลังจากแก้ไขจะส่งงานเป็นอันเรียบร้อยครับ

ฟรีแลนซ์
Witit

เขียนบทความทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็นข่าวอัปเดตในแต่ละวัน บทความที่น่าสนใจ หรือหัวข้อที่กำลังเป็นกระแสพร้อมทั้งหาข้อมูลงานวิจัยเพื่ออ้างอิง

09/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
7 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน