CREATIVE THINKING LOGO DESIGN

ออกแบบ LOGO โดยใช้ CREATIVE THINKING ออกแบบอย่างมีศิลปะและสร้างสรรค์ • สไตล์งานที่ถนัด MODERN / SPORT / MANLY / STRONG / TASTEFUL / MOVIE / TYPEFACE / FONT / SPEEDY / SERIOUS / HEALTHY / VIVID / SIMPLE / STEADY มีความถนัดและชื่อชอบการใช้งาน TYPE FACE (FONT) งานที่ออกแบบมามีเอกลักษณ์ สื่อความหมายได้ในตัวเองและให้ความสำคัญกับขั้นตอนการคิด รวบรวมไอเดียมาเพื่อใช้ในการออกแบบ LOGO • ระยะเวลาขั้นตอน SKD 1-2 วัน • ระยะเวลาขั้นตอน DIGITAL DESIGN 2-3 วัน • ระยะเวลาช่วงแก้ไข FINAL DIGITAL DESIGN ครั้งละ 1 วัน (แก้ไขได้ 3 ครั้ง ในขั้นตอนนี้)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ CREATIVE THINKING LOGO DESIGN

  • 1. คุยงาน รวบรวม IDEA จากลูกค้าและผู้ออกแบบ เพื่อหาแนวทางของ LOGO
  • 2. สรุปเรื่อง รูปทรง สี ความหมายแฝงที่ต้องการ สีฉากหลัง
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1. LOGO 1 แบบ (FINAL DIGITAL DESIGN) 2. MASTER FILE รวม 5 ไฟล์ • ไฟล์ Ai 1 ไฟล์ (เพื่อการแก้ไขในอนาคต / CODE สีที่ใช้) • ไฟล์รูป JPEG 2 ไฟล์ (HIRES / SMALL) • ไฟล์รูป PNG 2 ไฟล์ (HIRES /SMALL)

ฟรีแลนซ์
WITFITMAN

ชอบในการออกแบบ LOGO จบมาด้านกราฟฟฟิคโดยตรง สามารถใช้งาน TYPEFACE (FONT) ได้หลากหลาย งานที่ออกแบบมีเอกลักษณ์ สื่อความหมายได้ในตัวเอง

03/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน