รับงานบัญชี ปิดงบ บัญชีรายเดือน-ปี /คอนซัล แบบครบวงจร

ผมให้บริการด้านบัญชี และ ภาษีครบวงจร ด้วยประสบการณ์ที่งานเกี่ยวกับบัญชี การเงิน ภาษี 19 ปี เติบโตในบริษัทที่มีชือเสียงและมั่นคงในธุรกิจหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจซื้อมาขายไป, ธุรกิจบริการ, E-commerce ฯลฯ และมีทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต น่าเชื่อถือได้ ยินดีให้บริการจัดทำบัญชีรายเดือน / รายปี ติดต่อกับผุ้สอบบัญชี จนถึงได้รับเล่มงบการเงิน กรอกและยื่นแบบฟอร์มสรรพากรต่างๆ ยื่่นงบการเงินกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ออนไลน์ / ออฟไลน์) ให้คำปรึกษา แนะนำ จัดการภาษี

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับงานบัญชี ปิดงบ บัญชีรายเดือน-ปี /คอนซัล แบบครบวงจร

  • 1. คุยรายละเอียดงาน เช่น รูปแบบกิจการ, จำนวนเอกสาร (รายการบัญชี), วิธีการเข้ารับเอกสาร, สรุปราคาค่าบริการ
  • 2. ตกลงขอบเขตงาน และความรับผิดชอบ (บัญชี / ภาษี)
แพ็กเกจ
ปิดงบรายเดือน / รายปี
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

สรุปยอดรายได้ - ค่าใช้จ่าย ประจำเดือน / ประจำปี ยื่นแบบฟอร์มสรรพากรต่างๆ ให้คำปรึกษา แนะนำด้านบัญชี และ ภาษี

ปิดงบเปล่า (บริษัทที่ไม่มีรายการ ซื้อ / ขาย)
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ลายเซ็นผู้จัดทำบัญชี และ ผู้สอบบัญชี เล่มงบการเงินจากผู้สอบอนุญาติ 3 ฉบับ ยื่นภาษีกรมสรรพากร ยื่นงบการเงินกรมพัฒฯ

ฟรีแลนซ์
Wisanu

ผมให้บริการด้านบัญชี และ ภาษีครบวงจร ด้วยประสบการณ์ที่งานเกี่ยวกับบัญชี การเงิน ภาษี 19 ปี เติบโตในบริษัทที่มีชือเสียงและมั่นคงในธุรกิจหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจซื้อมาขายไป, ธุรกิจบริการ, E-commerce ฯลฯ

10/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน