รับงานบัญชี ปิดงบ บัญชีรายเดือน-ปี /คอนซัล แบบครบวงจร

5
ขายได้ 9 ครั้ง

ผมให้บริการด้านบัญชี และ ภาษีครบวงจร ด้วยประสบการณ์ที่งานเกี่ยวกับบัญชี การเงิน ภาษี 19 ปี เติบโตในบริษัทที่มีชือเสียงและมั่นคงในธุรกิจหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจซื้อมาขายไป, ธุรกิจบริการ, E-commerce ฯลฯ และมีทีมงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต น่าเชื่อถือได้ ยินดีให้บริการจัดทำบัญชีรายเดือน / รายปี ติดต่อกับผุ้สอบบัญชี จนถึงได้รับเล่มงบการเงิน กรอกและยื่นแบบฟอร์มสรรพากรต่างๆ ยื่่นงบการเงินกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ออนไลน์ / ออฟไลน์) ให้คำปรึกษา แนะนำ จัดการภาษี

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับงานบัญชี ปิดงบ บัญชีรายเดือน-ปี /คอนซัล แบบครบวงจร

  • 1. คุยรายละเอียดงาน เช่น รูปแบบกิจการ, จำนวนเอกสาร (รายการบัญชี), วิธีการเข้ารับเอกสาร, สรุปราคาค่าบริการ
  • 2. ตกลงขอบเขตงาน และความรับผิดชอบ (บัญชี / ภาษี)
แพ็กเกจ
ปิดงบรายเดือน / รายปี฿ 3,000
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

สรุปยอดรายได้ - ค่าใช้จ่าย ประจำเดือน / ประจำปี ยื่นแบบฟอร์มสรรพากรต่างๆ ให้คำปรึกษา แนะนำด้านบัญชี และ ภาษี


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ปิดงบเปล่า (บริษัทที่ไม่มีรายการ ซื้อ / ขาย)฿ 8,500
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ลายเซ็นผู้จัดทำบัญชี และ ผู้สอบบัญชี เล่มงบการเงินจากผู้สอบอนุญาติ 3 ฉบับ ยื่นภาษีกรมสรรพากร ยื่นงบการเงินกรมพัฒฯ


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!