รับแปลงาน EN<>TH ด้วยคนจริง ไม่มีการใช้โปรแกรม

ประสบการณ์ภาษาอังกฤษด้านบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ รวมถึงข่าว บทความ เกมส์ จากต่างประเทศ ด้วยคนแปลคะแนน TOEIC990 (495+495)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลงาน EN<>TH ด้วยคนจริง ไม่มีการใช้โปรแกรม

  • 1. พูดคุยเพื่อบอกปริมาณ รูปแบบ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องของงานเพื่อพิจารณา
  • 2. ส่งตัวอย่างของงานที่ต้องการให้แปล ประมาณ 2-3ประโยค
แพ็กเกจ
งานปกติ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- ระยะเวลาในการแปล 24-72 ชั่วโมง หลังจากตกลงรับงาน (อาจใช้เวลามากขึ้น/น้อยลง ขึ้นกับปริมาณงาน) - ตรวจสอบความถูกต้องของงานแปลให้ก่อนส่ง (สามารถแก้ไขงานได้ไม่เกิน 5 ครั้ง) - ไฟล์ที่จะได้รับ Word หรือ PDF แล้วแต่การตกลงของผู้ว่าจ้าง - อัตราค่าแปล 250 บาท / หน้า (ประมาณ 250-350 คำ)

งานด่วน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- ระยะเวลาในการแปล 12 - 16 ชั่วโมง หลังจากตกลงรับงาน (ไม่เกิน 3-5 หน้า) - ตรวจสอบความถูกต้องของงานแปลให้ก่อนส่ง (สามารถแก้ไขงานได้ไม่เกิน 2 ครั้ง) - ไฟล์ที่จะได้รับ Word หรือ PDF แล้วแต่การตกลงของผู้ว่าจ้าง - อัตราค่าแปล 400 บาท / หน้า (ประมาณ 250-350 คำ)

ฟรีแลนซ์
Wiriya

เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ของประเทศไทย และเป็นผู้ตรวจสอบภายในสากล (CIA - การทดสอบ CIA หนังสือเรียนและข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด) มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และเรื่องทั่วไป คะแนน TOEIC 990 (คะแนนเต็มทั้ง 2 ส่วน)

12/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน