Unlock VBA Excel Password

***จำรหัสผ่าน VBA Excel ไม่ได้*** รับแก้ไขปัญหา / ให้คำปรึกษาexcel VBA เพื่อช่วยแก้ไขปัญหา กรณีจำpassword ไม่ได้ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถนำไฟล์งานเดิม กลับไปแก้ไขและใช้งานได้ใหม่ โดยไม่กระทบกับข้อมูลเดิม เช่น code หรือ macro ใน excel

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Unlock VBA Excel Password

  • 1. ลูกค้าเตรียมไฟล์ข้อมูลของงานที่ต้องการแก้ไขให้ครบถ้วน
  • 2. รับข้อมูลงานที่ต้องการให้ดำเนินการ กำหนดระยะเวลา
แพ็กเกจ
Onetime Per File
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ไฟล์ Excel Macro ที่ไม่มีpassword และ ต้นฉบับรวมเป็นไฟล์ ZIP

ฟรีแลนซ์
Winai

หากคุณมีปัญหาอยากแบ่งปันหาปรึกษาได้ ลืมรหัสผ่าน VBA Excel เราช่วยได้

07/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
34 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน