3D Perspective Interior

รับทำภาพ 3D Perspective Interior [ไม่รวมงานเขียนแบบก่อสร้าง] -ราคาเริ่มต้นที่ 2,700 บาท ต่อรูป/ห้อง *ไม่รวมงานออกแบบ -ราคาเริ่มต้นที่ 6,000 บาท ต่อรูป/ห้อง *รวมบริการออกแบบให้ด้วย สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียมไว้ก่อน -ข้อมูลความต้องการของลูกค้า (สี / วัสดุ) -ภาพตัวอย่าง Mood&Tone ที่ต้องการ -ภาพตัวอย่าง สไตล์งานตกแต่งที่ต้องการ -ไฟล์งาน 2D ได้แก่ AutoCAD (.dwg) , (PDF) -ไฟล์งาน 3D Sketchup (.skp เท่านั้น) หมายเหตุ : 1.กรณีลูกค้าไม่มีไฟล์ 3D (.skp) มาให้ ขออนุญาตคิดค่าบริการขึ้นโมเดลใหม่เพิ่ม 1,000 บาท (ต่อ 1 ห้อง) 2.เมื่อได้รับการ Approve จากลูกค้าในขั้นตอนใดแล้ว จะไม่สามารถขอย้อนแก้ไขงานขั้นตอนนั้นๆได้อีก (ทางเราจะส่งภาพตัวอย่างให้ตรวจตลอดการทำงาน) 3.กรณีแก้ไขงานไม่ตรงตามขอบเขตที่ตกลง ขออนุญาตคิดค่าบริการการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นๆแบบรายครั้ง ครั้งละ 800 บาท 4.กรณีต้องการเพิ่มจำนวนภาพจากที่ตกลงไว้ คิดค่าบริการเพิ่มเติม รูปละ 1,500 บาท **ราคาอาจมีปรับเปลี่ยน ขึ้นอยู่กับปริมาณงานและข้อมูลที่ลูกค้าเตรียมให้ (สามารถพูดคุยตกลงกันก่อนเริ่มงานได้ค่ะ)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ 3D Perspective Interior

  • 1. คุยตกลงข้อมูล รายละเอียดแบบ และความต้องการจากลูกค้า เพื่อความเข้าใจตรงกัน
  • 2. รับมอบไฟล์งาน 2D และ/หรือ 3D เพื่อประกอบการพิจารณาข้อมูลก่อนนำส่งใบเสนอราคา
แพ็กเกจ
3D Perspective Interior *ไม่รวมออกแบบ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

-จัดส่งไฟล์ภาพ .JPEG จำนวน 1 รูป ขนาด 300 dpi -ระหว่างการทำงานจะจัดส่งภาพ 3D ตัวอย่างติดลายน้ำให้ดูก่อน Approve -ราคานี้ ไม่รวมงานออกแบบใดๆทั้งสิ้น คือ ลูกค้าต้องมีแบบแปลน ผังเฟอร์นิจอร์ รูปแบบMood&Toneตัวอย่าง เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

3D Perspective Interior *เพิ่มงานออกแบบ
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

-จัดส่งไฟล์ภาพ .JPEG จำนวน 1 รูป ขนาด 300 dpi -แบบแปลน ไฟล์ PDF -ระหว่างการทำงานจะจัดส่งแบบติดลายน้ำให้ดูก่อน Apporve แต่ละขั้นตอน -ราคานี้ รวมค่าบริการออกแบบแล้ว ต่อรูป ต่อห้อง

ฟรีแลนซ์
Wijitra

Interior Stylist & Designer Built-in full service

04/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน