บริการออกแบบและพัฒนา Web Application

บริการออกแบบและพัฒนา Web Application และรองรับการทำงานหลายหน้าจอ (Responsive) เช่น PC, มือถือ, Tablet พร้อมติดตั้งระบบ รวมทั้งอบรมการใช้งานในรูปแบบ Online

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการออกแบบและพัฒนา Web Application

  • 1. ลูกค้าเล่ารายละเอียดและความต้องการของลูกค้า
  • 2. ทางเราจะนำรายละเอียดไปวิเคราะห์ และนำเสนอขอบเขคงานทั้งหมดที่ต้องดำเนินการพร้อมราคากับเงื่อนไขอื่นๆ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

Web Application ที่ตรงตาม Design ที่ตกลงกันไว้ก่อนเริ่มโครงงาน โดยระยะเวลาเฉลี่ยในการจัดทำอยู่ที่ 30 วันเป็นต้นไป ขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการ

ฟรีแลนซ์
Morrakot

ออกแบบและพัฒนาระบบในรูปของ Website และ Mobile Application รวมทั้งวิเคราะห์การทำงานของระบบงานเดิมลูกค้าและปรับเข้าสู่ระบบงานใหม่ เพื่อลดต้นทุนในการทำงาน รวมทั้งลดความซับซ้อนในการทำงาน เพื่อความถูกต้องแม่นยำ

09/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน