รับพิมพ์งาน Microsofe word ไทย - อังกฤษ (เสริมสำหรับภาษาไทยตรวจคำด้วย) ทำรายงาน โครงงาน

รายละเอียดการพิมพ์งาน - รับพิมพ์งาน เอกสาร บทความต่างๆ รูปเล่มรายงาน รูปเล่มโครงงาน เรื่องสั้น นิยาย - ราคาตามความยาก - ง่ายและภาษาของงานที่ลูกค้าต้องการ - งานพิมพ์ธรรมดา รับทั้งงานลายมือเขียน เอกสารภาพถ่าย ไฟล์ PDF - งานค้นคว้า และคิดเพิ่มเติม เช่นโครงงาน รายงาน - การพิมพ์งานถูกต้องแม่นยำ พร้อมตรวจพิสูจน์อักษรให้ทุกครั้งก่อนส่งงาน - รับประกันคุณภาพและความถูกต้องของงาน หากมีข้อผิดพลาด แก้ไขได้ฟรีทันที สำหรับลูกค้า - ท่านสามารถระบุ font (มาตรฐาน THSarabunPSK มีให้พร้อม) ขนาด สี - ท่านสามารถรับไฟล์เป็น .doc หรือ PDF ได้ - งานคิด และค้นคว้าเพิ่มเติม โปรดระบุ และมีค่าบริการเพิ่มเติม **กรุณาระบุรายละเอียดให้ชัดเจนเพื่อความเรียบร้อยและถูกต้องของงาน **ระยะเวลาและราคาขึ้นอยู่กับเนื้อหางาน ตามความเหมาะสม สามารถตกลงกันได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งาน Microsofe word ไทย - อังกฤษ (เสริมสำหรับภาษาไทยตรวจคำด้วย) ทำรายงาน โครงงาน

  • 1. ลูกค้าอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงาน จากนั้นทักแชท whiteangel ได้เลย
  • 2. ส่งเนื้อหาต้นฉบับที่ต้องการมา พร้อมระบุรายละเอียดที่ต้องการให้ทำ หากเป็นงานคิดค้นคว้า บอกขอบเขต หัวข้องานให้ชัดเจน
แพ็กเกจ
พิมพ์งาน word ด่วน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

พิมพ์งาน word ด่วน (ภาษาไทย 20 หน้า ภาษาอังกฤษ 15 หน้า) ไฟล์ .doc หรือ PDF จัดหน้ากระดาษและรูปแบบข้อความตามที่ต้องการ แก้ไขฟรีในเงื่อนไข 2 ครั้ง

พิมพ์งาน word ปกติ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

พิมพ์งาน word ปกติ (ภาษาไทย 20 หน้า ภาษาอังกฤษ 15 หน้า) ไฟล์ .doc หรือ PDF จัดหน้ากระดาษและรูปแบบข้อความตามที่ต้องการ แก้ไขฟรีในเงื่อนไข 2 ครั้ง

คิดค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม + พิมพ์งาน word ปกติ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

พิเศษเพิ่ม คือ สามารถให้คิด หาข้อมูลเพิ่มเติมลงในงาน (เฉพาะภาษาไทย) เช่น รายงาน โครงงาน พิมพ์งาน word ปกติ (ภาษาไทย 15 หน้า) ไฟล์ .doc หรือ PDF จัดหน้ากระดาษและรูปแบบข้อความตามที่ต้องการ แก้ไขฟรีในเงื่อนไข 2 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
earn

ดิฉันมีประสบการณ์การทำงาน Microsofe Office Word และ Power Point ในระดับชั้นมัธยมปลาย ได้รับคะแนนงานดีเยี่ยม ต้องการเข้าทำงานเป็นฟรีแลนซ์ และพร้อมเสมอในการปรับปรุงและพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้นไป

09/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน