การวิเคราะห์การลงทุนเหรียญคริปโตแบบเจาะลึก​ (ปัจจัยพื้นฐาน+เทคนิคกราฟ)

สิ่งที่ลูกค้าจะได้ 2 อย่างใหญ่ๆ 1. การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเหรียญคริปโต - การคำนวณโอกาสจาก Market Cap และข้อมูลอื่นๆของเหรียญ - Community ของเหรียญ การสร้างกระแส, Influencer, - ข่าวสารของเหรียญโดยสรุป+ข่าวที่คนรออยู่(ถ้ามี) 2. การวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคเพื่อการลงทุนทั้งในปัจจุบันและอนาคต - Real Supply & Demand (Fair Value) - Fibonacci (ตัวเลขเปอร์เซ็นที่มีผลต่อราคาในปัจจุบันและอนาคต) - Elliot Wave (จิตวิทยามวลชนต่อทิศทางกราฟ) [หมวดหมู่สอนการลงทุนมีจุดประสงค์เพื่อสอน และให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนและการใช้เครื่องมือเท่านั้น มิได้มีเจตจาในการชี้นำ/จูงใจ/หรือวิเคราะห์แนวโน้ม เพื่อให้ทำการซื้อขายหรือลงทุนสินทรัพย์ใดๆ โดยเฉพาะเจาะจง ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงด้านการลงทุนด้วยตนเอง ทางบริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางด้านการลงทุนใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม]

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ การวิเคราะห์การลงทุนเหรียญคริปโตแบบเจาะลึก​ (ปัจจัยพื้นฐาน+เทคนิคกราฟ)

  • 1. ลูกค้าแจ้งเหรียญที่ต้องการให้วิเคราะห์มากสุด 3 เหรียญ
  • 2. วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานทั้งหมด (โอกาสจาก mkt cap, ชุมชน, ข่าวสาร)
แพ็กเกจ
วิเคราะห์เจาะลึกเหรียญคริปโต
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

การวิเคราะห์ ตัวอย่างสูงสุด 3 เหรียญ - ปัจจัยพื้นฐาน 3 อย่าง (Mkt. Cap, ชุมชน, ข่าวสาร) - กราฟเทคนิค 3 อย่าง (Elliot Wave, Fibonacci, Real Demand & Supple Zone)

วิเคราะห์เจาะลึกเหรียญคริปโต PLUS
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

เหมือนแพคเกจที่ 1 ทุกอย่างและเพิ่มสอนการใช้งานอินดิเคเตอร์ 3 ตัวเพื่อการลงทุนเก็งกำไร (ไม่ใช่แค่ตัดขึ้นซื้อตัดลงขาย) - EMA - RSI - STO (Stochastic)

ฟรีแลนซ์
Thantakorn

มีประสบการณ์ในสายงานที่ปรึกษาทางการตลาด (Marketing Consultant) ที่มีหน้าที่ไม่ใช่แค่วางกลยุทธ์ทางการตลาด แต่รวมไปถึงการวางแผนธุรกิจ (Business Model) และเป็นอดีตนักวิจัยการตลาด (Research Executive) และปัจจุบันเป็นแอดมินกลุ่มเทรดช่วยวางแผนกลยุทธ์ในการเทรดคริปโตเคอเรนซี่ สามารถวิเคราะห์หาโอกาสได้

09/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
26 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน