รับพิมพ์งานภาษาไทยและต่างประเทศ

รับพิมพ์งานภาษาไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น และเกาหลี ราคางานขึ้นอยู่กับความยากง่ายและจำนวนหน้า ลูกค้าสามารถส่งงานแบบรูปถ่ายลายมือ รูปถ่ายจากหน้าหนังสือ หรือไฟล์ PDF ได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งานภาษาไทยและต่างประเทศ

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดงานที่ต้องการ และวันเวลาที่ต้องการงานอย่างละเอียด
  • 2. ประเมินราคาให้ลูกค้ารับทราบ
แพ็กเกจ
งานปกติ 2-3 วัน
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- งานพิมพ์ ข้อความทั่วไป ไม่รวมตาราง สูตร จำนวน 30 หน้ากระดาษ A4 - ไฟล์งานที่ได้รับ หลากหลายรูปแบบ ตามความต้องการ เช่น doc, docx, xls, xlsx ฯลฯ - จำนวนการแก้ไขงาน ไม่เกิน 3 ครั้ง ราคาพิมพ์งาน 1. พิมพ์งานภาษาไทย หน้าละ 12 บาท 2. พิมพ์งานภาษาอังกฤษหน้าละ 15 บาท 3. พิมพ์งานภาษาญี่ปุ่น เกาหลี หน้าละ 150 บาท - ระยะเวลาในการทำงาน 2-3 วัน *เอกสารต้นฉบับจากลายมือ เอกสารทั้งไฟล์ pdf ,jpg ,png (ต้นฉบับต้องชัดเจน)* ***ราคาพิจารณาจากเนื้องาน ความยากง่าย และจำนวนหน้า ตามความต้องการของลูกค้า***

งานด่วน ภายใน 1 วัน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- งานพิมพ์ ข้อความทั่วไป ไม่รวมตาราง สูตร 30 หน้ากระดาษ A4 - ไฟล์งานที่ได้รับ หลากหลายรูปแบบ ตามความต้องการ เช่น doc, docx, xls, xlsx ฯลฯ - จำนวนการแก้ไขงาน ไม่เกิน 3 ครั้ง - ราคาพิมพ์งาน เป็น 2 เท่า จากราคาปกติ - ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน *เอกสารต้นฉบับจากลายมือ เอกสารทั้งไฟล์ pdf ,jpg ,png (ต้นฉบับต้องชัดเจน)* ***ราคาพิจารณาจากเนื้องาน ความยากง่าย และจำนวนหน้า ตามความต้องการของลูกค้า***

ฟรีแลนซ์
Sukrita

รักการอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจ นักพิสูจน์อักษรเป็นอาชีพที่ใฝ่ฝัน รับงานพิสูจน์อักษร (ภาษาไทย) / รับพิมพ์งาน (ภาษาไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี) มีความรู้เบื้องต้นทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา

04/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
7 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน