ออกแบบอาคารทุกประเภท/ภายใน/3D+ทัศนียภาพเสมือนจริง

- รับออกแบบ อาคารทุกประเภท ออกแบบตามหลักสถาปัตย์กรรม การใช้งาน ความเหมาะสม และความต้องการของลูกค้า รวมถึงการกำหนด ให้คำแนะนำ การเลือกการใช้วัสดุที่เหมาะสม สวยงาม - ทัศนียภาพเสมือนจริง ป้ายโครงการ - รับเขียนแบบเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ประกอบด้วยแบบโครงสร้าง ไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล (มีเอกสาร รายเช็น สถาปนิก วิศวกร จนถึงเอกสารที่จำเป็นในการขออนุญาตก่อสร้าง หากลูกค้าต้องการให้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างให้ สามารถเพิ่มเติมได้) - รับทำ ประมาณราคา (มาตราฐานราคาค่าก่อสร้างกลาง) - หากอยู่ใน กทม. และปริมาณฑล ทางเรามีคำแนะนำในการก่อสร้าง และมีทีมงานก่อสร้างที่มีมาตราฐานงานก่อสร้างที่ดี(ตามความต้องการลูกค้า) - บริการเสริมต่าง ๆ ตามความต้องการลูกค้าสามารถเพิ่มเติมได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบอาคารทุกประเภท/ภายใน/3D+ทัศนียภาพเสมือนจริง

  • 1. 1. อัพเดทแบบร่างขั้นต้น ตาม concept ที่ผู้ว่าจ้างต้องการ
  • 2. 2. พัฒนาแบบ อัพเดทแบบกับผู้ว่าจ้างสม่ำเสมอ (ผู้ว่าจ้างควรเขียน/สเกช/แสดงเป็นภาพ ลงในแบบเพื่อให้เข้าใจตรงกัน) ทุกขั้นตอนหากมีการปรับแก้งานจากลูกค้ามีการแก้ไขระยะเวลา 3-7 วัน ตามปริมาณงาน
แพ็กเกจ
Render 3D Perspective (JPG File) (PNG File) -เริ่มต้นรูปละ 2,500-3,000 บาท/ภาพ (ราคาเหมาสามารถคุยต่อรองกันได้)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ภาพ Perspective ป้ายโครงการ (JPG File) (PNG File)

ขึ้น Model Sketch Up ไฟล์ Sketch up (skp.)เริ่มต้นที่ 1,000 และตามขอบเขตของงาน
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ไฟล์ Sketch up (skp.)

Diagram/Graphic แนวคิด (JPG File)(pdf.)เริ่มต้นที่ 1,000 จนถึงขอบเขตและรายละเอียดเนื้องาน
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

Diagram/Graphic แนวคิด (JPG File)(pdf.) ลงสีแปลน รูปด้าน รูปตัด ตามราคาเริ่มต้นที่ 500 - 2,000 บาท /ภาพ (JPG File)

ฟรีแลนซ์
วีรวุฒิ

ออกแบบอาคารทุกประเภท/ภายใน/เขียนแบบขออนุญาตก่อสร้าง/3D+ทัศนียภาพเสมือนจริง/ประมาณราคาก่อสร้าง

08/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
3 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน