เขียนแบบโครงสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น พร้อมแบบรายการคำนวณงานโครงสร้าง

- เขียนแบบงานก่อสร้างหมวดงานโครงสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น - ทำแบบรายการคำนวณงานโครงสร้างพร้อมเซ็นต์แบบ เพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้างต่อไป **จุดเด๋นของงานคือ - ออกแบบคาน Span บริเวณโรงจอดรถ 8 เมตร

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ เขียนแบบโครงสร้างบ้านพักอาศัย 2 ชั้น พร้อมแบบรายการคำนวณงานโครงสร้าง

  • 1. กำหนดรายละเอียดในส่วนงานโครงสร้างกับลูกค้าให้ชัดเจน เช่น ขนาดบ้าน ขนาดเขตที่ดิน พื้นที่ที่ทำได้และไม่ได้ เป็นต้น
  • 2. เริ่มเขียนแบบคร่าวๆเบื้องต้นเพื่อไปเสนอต่อลูกค้า , จากนั้นเริ่มเขียนแบบผังงานโครงสร้างต่อไป
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- แบบ A3 งานเขียนแบบบ้านพักอาศัย 1 ชั้น (ตามที่ตกลงกัน) **แบบงานสถาปัตย์ งานระบบ งานไฟฟ้า งานโครงสร้าง - รายการคำนวณโครงสร้างพร้อมเซ็นต์รับรอง พร้อมยื่นขออนุญาตต่อไป - ภาพตัวอย่างขึ้นโมเดล 3D (ตามตกลง) เป็นต้น

ฟรีแลนซ์
Weerasak

ประวัติการทำงาน : มี.ค.61 - ม.ค 62 บริษัท ไทยคอน คอนซัลแต้น จำกัด หน้าที่ : วิศวกรรมโครงสร้าง , กพ.62 - ม.ค.64 บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด หน้าที่ : วิศวกรรมโยธาภาคสนาม , ม.ค 64 - ปัจจุบัน : รับราชการที่ ทล. หน้าที่รับผิดชอบ วิศวกรรมโครงสร้าง || ความถนัด : Autocad , StaadPro , Sketchup , Moddel 3D

09/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
11 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน