3D Visualizer , Interior designer

รับทำภาพ 3 มิติ ออกแบบตามแบบก่อสร้างหรือตามความต้องการของลูกค้าด้วยโปรแกรม 3D Max(corona) สามารถขึ้นโมเดล 3 มิติตามแบบได้ 1.ภาพ 3D Perspective Interior (ภายในอาคาร) - ราคาเริ่มต้น รูปละ 3,500 บาท (สามารถแก้ไขได้ 2 ครั้งหากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมคิดเพิ่มครั้งละ 500 บาท) 2.ภาพ 3D Perspective Exterior (ภายนอกอาคาร) - ราคาเริ่มต้น รูปละ 3,500 บาท (สามารถแก้ไขได้ 2 ครั้งหากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมคิดเพิ่มครั้งละ 500 บาท) 3. 3D Max Model (โมเดล 3 มิติ) - ราคาขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน ***สิ่งที่ผู้ว่าจ้างต้องเตรียม*** - Concept, Reference image, Mood tone หรืออื่น ๆ ที่สามารถแสดงให้เห็นรายละเอียดความต้องการของลูกค้า - ไฟล์ Plan AutoCad, ไฟล์ Model sketchup , 3D Max

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ 3D Visualizer , Interior designer

  • 1. คุย Brief งาน ลักษณะหมวดงาน, ความต้องการ, รายละเอียด Concept, ระยะเวลา จากทางลูกค้า
  • 2. ขึ้นโมเดล 3 มิติ หรือ ปรับแก้โมเดลจากลูกค้า (ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 - 2 วันต่อการขึ้นโมเดลหรือการปรับแก้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและความยากง่ายของตัวงาน)
แพ็กเกจ
เรนเดอร์ Perspective จำนวน 1 ภาพ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

งาน FINAL RENDER จำนวน 1 ภาพไฟล์เป็นสกุลภาพแบบไหนขึ้นอยู่กับลูกค้า (หากลูกค้าต้องการไฟล์งานจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม , จำนวนเวลาการทำขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน)

เรนเดอร์ Perspective จำนวน 3 ภาพ
ระยะเวลาในการทำงาน 6 วัน

งาน FINAL RENDER จำนวน 3 ภาพไฟล์เป็นสกุลภาพแบบไหนขึ้นอยู่กับลูกค้า (หากลูกค้าต้องการไฟล์งานจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม , จำนวนเวลาการทำขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน)

เรนเดอร์ Perspective จำนวน 6 ภาพ
ระยะเวลาในการทำงาน 12 วัน

งาน FINAL RENDER จำนวน 6 ภาพไฟล์เป็นสกุลภาพแบบไหนขึ้นอยู่กับลูกค้า (หากลูกค้าต้องการไฟล์งานจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม , จำนวนเวลาการทำขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน)

ฟรีแลนซ์
วีรภัทร

ปัจจุบันเป็น Interior designer at MT Studio05 มีประสบการณ์มากกว่า 3 ปี สามารถให้คำปรึกษาทางด้านออกแบบ รับเขียนภาพ 3D Perspective

12/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
38 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน