ที่ปรึกษา/ให้คำแนะนำ ด้านธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ, start up,

ช่วยวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์หรือวัฒนธรรมใหม่ -หาคู่แข่งของผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรม -หาจุดเด่นจุดด้อยของผลิตภัณฑ์หรือวัฒนธรรม -การบริหารเงินทุนก้อนแรก ,การผลิตครั้งแรก first lot ข้อดี -รู้ขอดีข้อเสียของผลิตภัณฑ์ตัวเองมากขึ้น -ขอบเขตของการทำการตลาดในแต่ละ process ข้อเสีย -ประชุมบ่อยในช่วงแรก -เก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล คัดแยกข้อมูลเยอะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ที่ปรึกษา/ให้คำแนะนำ ด้านธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ, start up,

  • 1. รับฟังปัญหาและความต้องการ
  • 2. วางแผนการประชุม/ให้คำแนะนำ
แพ็กเกจ
First pack advised
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

-รับรู้จุดเด่นและจุดด้อยของผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมตัวเองมากขึ้น -รู้ตำแหน่งทางการตลาด -รู้มูลค่าตลาดของตัวเองเบื้องต้น

การตลาด pocess2
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

-รู้ว่าควรจะใช้คอนเทนท์ประเภทไหนในการทำให้คนอื่นสนใจผลิตภัณฑ์ของตัวเองด้วยกระบวน AHP เช่น คอนเทนท์เน้นสวย คอนเทนท์การลดราคา -รู้มูลค่าตลาดที่แท้จริง จากการวิเคราะห์ ลงพื้นที่ -ติดตามผลการตอบแบบสอบถามหาข้อมูล

Following pack
ระยะเวลาในการทำงาน 28 วัน

-รับรู้จุดเด่นและจุดด้อยของผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมตัวเองมากขึ้น -รู้ตำแหน่งทางการตลาด -รู้มูลค่าตลาดของตัวเองเบื้องต้น -การทำ ad Facebook -คอนเทนท์ที่ควรเลือกทำในแต่ละ app

ฟรีแลนซ์
Weeraphat

-เรียนรู้ง่าย ถ้าไม่เข้าใจจะถามเสมอ -เปิดรับความรู้ใหม่ๆเพื่อพัฒนาตัวเองตลอดเวลา -รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น สามารถทำการตลาดขั้นพื้นฐาน สื่อสารภาษาอังกฤษได้ สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ระดับN5,ตัดต่อวิดิโอsony vegas,adminWebsite,การวิเคราะห์ตลาดหาค่าAHP,หาMarket value

03/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน