รับรีวิวที่พัก และรีวิวร้านอาหาร ทัวร์ต่างๆ

รับรีวิวที่พัก โรงแรม รีสอร์ท ต่างๆ รวมถึงร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านนั่งชิว รวมถึงทัวร์ต่างๆ บริการเขียนคอนเท้นท์รีวิว พร้อมภาพถ่าย และโปรโมทไปยังสื่อออนไลน์ต่างๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับรีวิวที่พัก และรีวิวร้านอาหาร ทัวร์ต่างๆ

  • 1. ลูกค้าบรีพข้อมูลที่ต้องการให้ทีมงานไปรีวิว
  • 2. ผู้รีวิวแนะนำเสนอแนวคิดและราคาแก่ลูกค้า
แพ็กเกจ
Package A
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

บทความรีววิ ไมเ่กิน1หน้ากระดาษA4 Banner ขนาด 800x800 เพื่อนําไปใช้ในการโปรโมทลง Social Medai ต่างๆ แชร์รีววิ ลง pantip.com , read.me, reviewphuket.com แชร์รีววิ ลง Social Media (Facebook fanpage) ตามท่ีลูกคา้ ตอ้ งการ

Package B
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

บทความรีววิ ไมเ่กิน1หน้ากระดาษA4 Banner ขนาด 800x800 เพื่อนําไปใช้ในการโปรโมทลง Social Medai ต่างๆ แชร์รีววิ ลง pantip.com , read.me, reviewphuket.com Video ไฟล์ 30-60 วินาที เพื่อโปรโมทภาพรวมของสถานท่ีนั้นๆ แชร์รีวิว ลง Social Media (Facebook fanpage) ตามท่ีลูกค้าต้องการ

ฟรีแลนซ์
ขนิษฐา

WEBSITESOGOOD รับออกแบบเว็บไซต์ จัดทำเว็บไซต์ จดโดเมน เช่าโฮสติ้ง ออกแบบแบนเนอร์ สื่อโฆษณา เมนู โบรชัวน์ ดูแลเพจเฟสบุค

02/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน