ออกแบบ3D models เขียนแบบ 2D Drawings 3dassembly แปลงไฟล์กลางเปิดได้ทุกโปรแกรม

1.เขียนแบบ 2D Drawing 2.เขียนแบบ 3D Drawing 3.แปลงไฟล์ Drawing file types (DXF, DWG, PDF) ใช้โปรแกรม Siemens Nx12 and Solidwork. ในการทำงานแต่สามารถแปลงไฟล์ไห้เปิดโปรแกรมอื่นได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบ3D models เขียนแบบ 2D Drawings 3dassembly แปลงไฟล์กลางเปิดได้ทุกโปรแกรม

  • 1. ติดต่อสอบถามคุยรายละเอียดงาน
  • 2. การรับไฟล์งาน
แพ็กเกจ
Basic
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ได้รับไฟล์ 2D Drawing แปลงไฟล์เป็น (DXF, DWG, PDF) ได้รับไฟล์ 3D modelling และ แปลงเป็นไฟล์กลาง

Standard
ระยะเวลาในการทำงาน 6 วัน

ได้รับไฟล์ 2D Drawing แปลงไฟล์เป็น (DXF, DWG, PDF) ได้รับไฟล์ 3D modelling และ แปลงเป็นไฟล์กลาง

Premium
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ได้รับไฟล์ 2D Drawing แปลงไฟล์เป็น (DXF, DWG, PDF) ได้รับไฟล์ 3D modelling และ แปลงเป็นไฟล์กลาง

ฟรีแลนซ์
watthana

NX designer to craft out your ideas or drawings 3D Models 2D Drawings 3D Assembly STL File & STEP File of your design Mechanical Blueprints Structure Drawings Pressure Vessel Drawings Piping Drawings High Quality Renderings Convert any sketch, pdf, jpeg or png

01/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน