milestone

รับทำภาพ / ออกแบบ / ปรึกษา งาน 3D Perspective / 3D Animation บ้าน, ตึกแถว, คอนโด, โรงแรม, Interior

ภาพสถาปัตยกรรมภายนอก(Exterior Perspective) พร้อมงานภูมิทัศน์ (Landscape Perspective) และงานสถาปัตยกรรมภายใน (Interior Perspective) - รับทำภาพ 3D PERSPECTIVE เป็นหลัก และสามารถขึ้น 3D Model ให้ได้ตามงานที่ต้องการ - รับทำภาพ งานสถาปัตย์ งานบ้าน อาคารพาณิชย์ ตึกแถว คอนโด โรงแรม รีสอร์ท งานInterior งานตกแต่ง Kiosk หน้าร้าน ร้านค้า โชว์รูม โรงงาน คลังสินค้า หรือต้องการหาทีมสถาปนิก หรือทีมรับเหมาก่าสร้าง พร้อมเต็มใจให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานออกแบบ / งานก่อสร้าง โดยครอบคลุมถึงงานออกแบบ Perspective, 3D Model, งานทำภาพใช้สำหรับงานก่อสร้าง ,รายการประเมินราคา BOQ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำภาพ / ออกแบบ / ปรึกษา งาน 3D Perspective / 3D Animation บ้าน, ตึกแถว, คอนโด, โรงแรม, Interior

  • 1. รับ Brief รายละเอียดขอบเขตงาน ประเภทงาน ที่ต้องการจากทางลูกค้า
  • 2. แจกแจงข้อมูล ไฟล์ ภาพอ้างอิง ที่เกี่ยวข้องที่มีจากทางลูกค้า
แพ็กเกจ
แพ็กเกจ : ทำภาพ 3D EXTERIOR & INTERIOR PERSPECTIVE รับทำภาพ 3D Perspective หรือพร้อมขึ้น 3D MODEL / Presentation
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

3D Rendering และ Perspective จำนวน 2 รูป ***กรณีที่มีไฟล์ 3D มาอยู่แล้ว ไฟล์ 3D เช่น Sketchup

แพ็กเกจ : ทำภาพ 3D EXTERIOR & INTERIOR PERSPECTIVE รับทำภาพ 3D Perspective หรือพร้อมขึ้น 3D MODEL / Presentation
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

แพ็กเกจ : ออกแบบ และ ทำภาพ 3D EXTERIOR & INTERIOR PERSPECTIVE งานออกแบบ และจัดทำภาพ 3D PERSPECTIVE ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของห้อง

แพ็กเกจ : ออกแบบ เขียนแบบ ออกแบบ และ ทำภาพ EXTERIOR & INTERIOR
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

งานออกแบบ และจัดทำภาพ 3D PERSPECTIVE พร้อมเขียนแบบก่อสร้าง หรือ แบบขออนุญาต / กำหนดวัสดุ ขนาด สเปค ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของห้อง

ฟรีแลนซ์
Wataka

รับงาน ออกแบบ สามมิติภายในและภายนอก ดราฟแบบ ทุกชนิด ประมาณราคา (ราคาตามตกลง) -งานดราฟแบบก่อสร้าง -งานแก้ไขแบบ -เขียนแบบตามที่ วิศกร/สถาปนิก กำหนด ทำงานรวดเร็ว ถูกต้อง แก้ไขได้ตามต้องการ

12/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
5 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน