รับเขียนบทเสียงบรรยายภาพ (Audio Description : AD)

เขียนบทเสียงบรรยายภาพทุกประเภท ถูกต้องตามหลักการเขียนบทเสียงบรรยายภาพ มีผู้ใช้งานจริง(คนตาบอด) เป็นที่ปรึกษาในการเขียนบทบรรยาย และมีประสบการณ์การทำงาน กับศูนย์สนับสนุนการจัดทำบริการเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียง ภายใต้การดูแลของ กสทช.

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนบทเสียงบรรยายภาพ (Audio Description : AD)

  • 1. สำหรับ รับเขียนบทเสียงบรรยายภาพ (Audio Description : AD)
  • 2. 1. พูดคุยรายละเอียดของงาน ประเภทรายการ ความยาว(นาที)
แพ็กเกจ
รายการความยาวไม่เกิน 10 นาที (ราคาต่อ 1 ตอน)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

บทเสียงบรรยายภาพของรายการ ผ่านการตรวจพิสูจน์อักษร งานเรียบร้อย ส่งเป็นไฟล์ docx หรือ microsoft word

รายการความยาวไม่เกิน 30 นาที (ราคาต่อ 1 ตอน)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

บทเสียงบรรยายภาพของรายการ ผ่านการตรวจพิสูจน์อักษร งานเรียบร้อย ส่งเป็นไฟล์ docx หรือ microsoft word

รายการความยาวไม่เกิน 60 นาที (ราคาต่อ 1 ตอน)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

บทเสียงบรรยายภาพของรายการ ผ่านการตรวจพิสูจน์อักษร งานเรียบร้อย ส่งเป็นไฟล์ docx หรือ microsoft word

ฟรีแลนซ์
ณัฏฐ์ชวัญช์

รับเขียนบท AD (Audio Description) หรือ เสียงบรรยายภาพ ในรายการทุกประเภท มีประสบการณ์ทำงานเขียนบท AD (Audio Description) ที่ ศูนย์สนับสนุนการจัดทำบริการคำบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ สำหรับกิจการโทรทัศน์ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ ภายใต้การดูแลของสำนักงาน กสทช.

09/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน