รับจ้างแปลเอกสารภาษาอังกฤษ <> ไทย

รับแปลเอกสาร English < > Thai และ Thai < > English เนื้องานจะใกล้เคียงกับต้นฉบับเพื่อความถูกต้อง ---เอกสารที่รับแปลมีต่อไปนี้--- -บทความทั่วไป -เอกสารทั่วไป (ที่ไม่เป็นทางการหรือไม่มีตราประทับของทางราชการ) - เอกสารทางวิชาการ (ได้ทั้งหมวดวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และหมวดทั่วไป) - เอกสารทางธุรกิจ - เอกสารงานวิจัย - วิทยานิพนธ์ *ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับระหว่างผู้จ้างงานและฟรีแลนซ์ **สามารถแก้ไขงานได้ฟรี 2 ครั้ง หากเพิ่มเติมจากนี้จะมีค่าใช้จ่ายในการแก้ไขงาน ระยะเวลาในการแปลขึ้นกับปริมาณและความยากง่ายของเนื้องาน โดยเริ่มต้นระหว่าง 2- 7 วัน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับจ้างแปลเอกสารภาษาอังกฤษ <> ไทย

  • 1. ลูกค้าส่งต้นฉบับมาเพื่อการประเมินราคาและระยะเวลาในการแปล
  • 2. ฟรีแลนซ์เสนอราคาและแจ้งระยะเวลาการแปล
แพ็กเกจ
แปลภาษา Eng > Thai
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ราคาเริ่มต้นของทุกประเภทเอกสารอยู่ที่ 350 บาทต่อ 1 หน้า ซึ่งราคาอาจสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามปริมาณและความยากง่ายของงาน

แปลภาษา Thai > Eng
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ราคาเริ่มต้นของทุกประเภทเอกสารอยู่ที่ 350 บาทต่อ 1 หน้า ซึ่งราคาอาจสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามปริมาณและความยากง่ายของงาน

ฟรีแลนซ์
วศิน

พนักงานวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจในบริษัทขนาดใหญ่ ถนัดการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า ทำรีพอร์ต วิเคราะห์งบการเงิน เคยมีประวัติการทำงานทั้งในอเมริกาและญี่ปุ่น สามารถแปลภาษาได้ทั้ง ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น

12/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
18 ครั้ง
ขายได้
14 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน