รับเขียนแบบ,ดราฟแบบ,เขียนแบบยื่นขออนุญาตก่อสร้าง 2D (AutoCad) ,3D model (Sketchup)

รับเขียนแบบ,ดราฟแบบ,เขียนแบบยื่นขออนุญาตก่อสร้าง 2D (AutoCad) ,3D model (Sketchup) ส่งงานเขียนแบบเป็นไฟล์ .dwg /.pdf , ส่งงาน 3D model แบบเป็นไฟล์ .skp /.jpeg ขั้นตอนการทำงาน 1. คุยรายละเอียดและขอบเขตงาน 2. ประเมินปริมาณงาน,ราคา และเวลาในการทำงาน 3. ตกลงจ้างงาน ทำใบเสนอราคา การทำงานจะเริ่มหลังจากได้รับการชำระผ่านระบบ 4. ทำการส่งไฟล์ Final ตามรูปแบบงานที่ได้ตกลง *สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ก่อนการจ้างงานครับ [เขียนแบบ] - เขียนแบบใหม่โดยที่ลูกค้ามีขนาดและระยะให้แล้ว(ลูกค้าไม่มีไฟล์ CAD) เริ่มต้นแผ่นละ 150 บาท ((ขึ้นอยู่กับรายละเอียดและขนาดของงาน) - เขียนแบบงานแก้ไข(ลูกค้ามีไฟล์ CAD) เริ่มต้นแผ่นละ 100 บาท (ขึ้นอยู่กับรายละเอียดและขนาดของงาน) -แก้ไขได้สูงสุด 3 ครั้ง/แก้ไม่เกิน 50% ของงาน นอกเหนือจากนี้จะมีการคิดค่าบริการเพิ่มตามปริมาณงาน -ลูกค้าจะได้รับไฟล์ .dwg , .pdf [3D model sketchup] -ปั้น Model sketchup อาคารภายนอก/ภายใน เริ่มต้น 300 บาท (ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงาน) -แก้ไขได้สูงสุด 3 ครั้ง/แก้ไม่เกิน 50% ของงาน นอกเหนือจากนี้จะมีการคิดค่าบริการเพิ่มตามปริมาณงาน -ลูกค้าจะได้รับไฟล์ .skp , .jpeg

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนแบบ,ดราฟแบบ,เขียนแบบยื่นขออนุญาตก่อสร้าง 2D (AutoCad) ,3D model (Sketchup)

  • 1. คุยรายละเอียดงาน ขอบเขตงาน
  • 2. ประเมินปริมาณงาน,ราคา และเวลาในการทำงาน
แพ็กเกจ
[เขียนแบบ,ดราฟแบบ]
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- เขียนแบบใหม่โดยที่ลูกค้ามีขนาดและระยะให้แล้ว(ลูกค้าไม่มีไฟล์ CAD) เริ่มต้นแผ่นละ 150 บาท ((ขึ้นอยู่กับรายละเอียดและขนาดของงาน) - เขียนแบบงานแก้ไข(ลูกค้ามีไฟล์ CAD) เริ่มต้นแผ่นละ 100 บาท (ขึ้นอยู่กับรายละเอียดและขนาดของงาน) -แก้ไขได้สูงสุด 3 ครั้ง/แก้ไม่เกิน 50% ของงาน นอกเหนือจากนี้จะมีการคิดค่าบริการเพิ่มตามปริมาณงาน -งานส่งมอบ ลูกค้าจะได้รับไฟล์ .dwg , .pdf หรือตามที่ตกลง

[3D model sketchup]
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

[3D model sketchup] -ปั้น Model sketchup อาคารภายนอก/ภายใน เริ่มต้น 300 บาท (ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงาน) -แก้ไขได้สูงสุด 3 ครั้ง/แก้ไม่เกิน 50% ของงาน นอกเหนือจากนี้จะมีการคิดค่าบริการเพิ่มตามปริมาณงาน -งานส่งมอบ ลูกค้าจะได้รับไฟล์ .skp , .jpeg หรือตามที่ตกลง

ฟรีแลนซ์
Warote

เชื่อว่าการออกแบบคือส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหา,คือการนำองค์​ประกอบหรือประเด็นต่างๆมาคิดวิเคราะห์​เพื่อให้ได้ผลลัพท์​ตามวัตถุประสงค์​

10/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
10 ครั้ง
ขายได้
3 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน