รับเขียนแบบสถาปัตย์/แบบยื่นขออนุญาตก่อสร้าง/แบบวิศวกรรมโครงสร้าง/แบบไฟฟ้า/แบบสุขาภิบาล/งาน3D​ model

รับเขียนแบบ ดราฟแบบบ้าน,อาคาร (Autocad) แบบสถาปัตยกรรม,แบบยื่นขออนุญาตก่อสร้าง,แบบวิศวกรรมโครงสร้าง,แบบไฟฟ้า,แบบสุขาภิบาล, 3D model อาคาร (Sketchup) ลูกค้าต้องมีแบบต้นฉบับหรือแบบเขียนมือที่มีระยะชัดเจน ราคาจะปรับขึ้นลงตามปริมาณงาน รายเอียดของงาน ระยะเวลา ส่งงานเขียนแบบเป็นไฟล์ .dwg /.pdf , ส่งงาน 3D model แบบเป็นไฟล์ .skp /.jpeg *สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ก่อนการจ้างงานครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนแบบสถาปัตย์/แบบยื่นขออนุญาตก่อสร้าง/แบบวิศวกรรมโครงสร้าง/แบบไฟฟ้า/แบบสุขาภิบาล/งาน3D​ model

  • 1. คุยรายละเอียดงาน ขอบเขตงาน
  • 2. ประเมินปริมาณงาน,ราคา และเวลาในการทำงาน
แพ็กเกจ
เขียนแบบบ้าน,แบบโครงสร้าง,อื่นๆ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- เขียนแบบใหม่โดยมีขนาดและระยะให้แล้ว(ลูกค้าไม่มีไฟล์ CAD) เริ่มต้นแผ่นละ 200 บาท ((ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงาน) - เขียนแบบ(ลูกค้ามีไฟล์ CAD) เช่น งานแก้ไข,งานระบบต่างๆ เริ่มต้นแผ่นละ 100 บาท (ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงาน) -ส่งตรวจงานเป็นไฟล์ PDF แก้ไขได้สูงสุด 3 ครั้ง/แก้ไม่เกิน 50% ของงาน นอกเหนือจากนี้จะมีการคิดค่าบริการเพิ่มตามปริมาณงาน -งานส่งมอบ ลูกค้าจะได้รับไฟล์ .dwg , .pdf หรือตามที่ตกลง

3D model sketchup
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

-ปั้น Model sketchup จากไฟล์ CAD/เขียนมือโดยมีรายละเอียดและระยะชัดเจน ราคาเริ่มต้น 3,000 บาท ที่ 200 ตรม. (ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงาน,หากพื้นที่น้อยกว่าที่ระบุเบื้องต้นคุยราคากันได้ครับ) -ส่งตรวจงานเป็นไฟล์ JPEG แก้ไขได้สูงสุด 3 ครั้ง/แก้ไม่เกิน 50% ของงาน นอกเหนือจากนี้จะมีการคิดค่าบริการเพิ่มตามปริมาณงาน -งานส่งมอบ ลูกค้าจะได้รับไฟล์ .skp , .jpeg หรือตามที่ตกลง

ฟรีแลนซ์
Warote

เชื่อว่าการออกแบบคือส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหา,คือการนำองค์​ประกอบหรือประเด็นต่างๆมาคิดวิเคราะห์​เพื่อให้ได้ผลลัพท์​ตามวัตถุประสงค์​

10/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
6 ครั้ง
ขายได้
12 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน