รับงานเขียนเร่งด่วนภาษาอังกฤษด้าน เศรษฐศาสตร์ การเมือง และ ธุรกิจ

รับงานเขียนเร่งด่วนภาษาอังกฤษด้าน เศรษฐศาสตร์ การเมือง และ ธุรกิจ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับงานเขียนเร่งด่วนภาษาอังกฤษด้าน เศรษฐศาสตร์ การเมือง และ ธุรกิจ

  • 1. ปรึกษาเรื่อง scope ของหัวข้อและความคาดหวัง
  • 2. ตรวจงาน + แก้ไข
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

ได้รับงานตามที่ตกลงเป็น file .doc และ .pdf มีอ้างอิงและไม่มีการ copy จากที่ใด ใช้เวลาตามความยากและปริมาณงาน ผู้เขียนเป็น ผู้เขียนเป็นนักเศรษฐศาสตร์ จบปริญญาตรีด้านเศรษฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและปริญญาโทด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ ตัวอย่างผลงานของผู้เขียน http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2019/TU_2019_6003040182_11500_13825.pdf

ฟรีแลนซ์
Waratch

รับเขียนบทความ หรือ งาน essay เป็นภาษาอังกฤษ ด้านเศรษฐศาสตร์ การเมือง และ ธุรกิจ ผู้เขียนเป็นนักเศรษฐศาสตร์ จบเศรษฐศาสตร์และรัฐศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพชื่อดัง

09/2021
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
6 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน