Ads Facebook

-คุยรายระเอียด ข้อมูล ของงานที่ลูกค้าต้องการ -ลูกค้าควรส่ง ไฟล์ LOgo ขององค์กรณ์ หรือบริษัท มาให้เรียบร้อย -พร้อมบอกรายระเอียดที่จะใส่ในงาน การแก้ไข -สามารถแก้ไขได้จนกว่าลูกค้าจะะพอใจ *การแก้ไขครั้งแรกควรบอกความต้องการของลุกค้าให้ระเอียด

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Ads Facebook

  • 1. คุยรายระเอียดงาน ตกลงราคา
  • 2. ลูกค้าส่งไฟล์ โลโก้ รายะเอียดงาน
แพ็กเกจ
งานต่อชิ้น
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ไฟล์งาน จริง ทุกไฟล์ที่ลูกค้าอยากได้

ราคาเหมา 10 ชิ้น เหลือชิ้นละ 400
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ไฟล์งาน จริง ทุกไฟล์ที่ลูกค้าอยากได้

ฟรีแลนซ์
waraporn

ประวัติการศึกษา จบการศึกษาระดับ ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ กราฟิก จากวิทยาลัยอสชีวศึกษานครสวรรค์ จบการศึกษาระดับ ปริญาตรี สาขา Graphic Design คณะ ดิจิทัลมิเดีย จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน ปี2559 ประวัติการทำงาน - Freelance taogas2home -ถ่ายภาพสินค้า -ตกแต่งรูปถ่าย -ทำสื่อการตลาด -ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อมิเดีย -Athens Publishing ตำแหน่ง Graphic design -ออกแบบกราฟิก สำหรับหนังสือเด็ก -สื่อประชาสัมพันธ์ -Judtem Design ตำแหน่ง Graphic design -ออกแบบสื่อมิเดีย สื่อสิ่งพิมพ์ -วาดสตอร์รี่บอร์อด

07/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน