รับวางแผนทางการเงิน แบบครบวงจร

-วางแผนทางการเงิน โดยมืออาชีพผู้มีประสบการณ์ทางด้านการเงิน เพื่อเป้าหมายระยะสั้น และระยะยาว -วางแผนยามเกษียณ อยากเกษียณเร็ว ต้องเริ่มวางอย่างไร -วางแผนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ให้ตนเอง และครอบครัว

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับวางแผนทางการเงิน แบบครบวงจร

  • 1. พูดคุยถึงวัตถุประสงค์ และขอบเขตการทำงานโดยคร่าว
  • 2. พูดคุยในรายระเอียดเพื่อเก็บข้อมูล
แพ็กเกจ
วางแผนการเงิน ระยะสั้น และระยะยาว
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ตอบข้อสงสัย อย่างเป็นกันเอง ช่วยลดโอกาสที่จะเกิดปัญหาการเงิน จากการวางแผนเรื่องต่างๆ ได้รับการวางแผนอย่างเหมาะสม ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของลูกค้า และมีโอกาสบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้อย่างมากที่สุด

วางแผนเกษียณ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ชีวิตยามเกษียณ ต้องมีเงินเท่าไหร่ วางแผน และเตรียมตัวอย่างไรบ้าง สามารถช่วยออกแบบชีวิตยามเกษียณได้อย่างเหมาะสม และสามารถใช้ชีวิตเกษียณได้อย่างเกษียณสุข

วางแผนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ให้คำปรึกษา ตอบข้อสงสัย อย่างเป็นกันเอง ช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะนำมาซึ่งภาระค่าใช้จ่าย สามารถแบ่งเบาภาระค่ารักษากรณีเจ็บป่วย

ฟรีแลนซ์
วราลักษณ์

ตัวแทน ผู้ให้บริการวางแผนการเงินภายใต้ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต มีใบอนุญาตอย่างถูกต้อง รับรองโดย คปภ. และ ก.ล.ต. โดยมีความรู้ ความสามารถในการให้บริการครอบคลุมด้านการวางแผนการเงิน วางแผนเกษียณ วางแผนภาษี ให้คำปรึกษา และแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันออมทรัพย์ ประกันชีวิตควบการลงทุน

07/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน