รับออกแบบ-เขียนแบบ ก่อสร้าง ประมาณราคา

รับออกแบบอาคาร บ้านพักอาศัย เเสดงภาพ3 มิติ งานเขียนแบบอาคาร บ้านพักอาศัย เพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้าง งานประมาณราคา ในการก่อสร้าง (BOQ)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบ-เขียนแบบ ก่อสร้าง ประมาณราคา

  • 1. ให้คำปรึกษาและขอข้อมูลสำหรับการออกแบบ วัตถุประสงค์ และความต้องการของผู้ว่าจ้าง พร้อมเสนอแนวความคิดในการออกแบบ
  • 2. พูดคุย ตกลงราคาในการว่าจ้าง พิจารณาจากแบบและความต้องการของผู้ว่าจ้าง พร้อมสรุปค่าใช้จ่ายในการทำงาน ลูกค้าชำระเงิน
แพ็กเกจ
งานเขียนแบบ ดราฟแบบ CAD/2D งานออกแบบสถาปัตย์ 3D
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1.งานเขียนแบบเพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้าง - บ้านขนาด 1 ชั้น พื้นที่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร ค่าใช้จ่าย 2500 - 4000 บาท - บ้านขนาด 1 ชั้น พื้นที่เกิน 150 ตารางเมตร ค่าใช้จ่าย 4500 - 6000 บาท - บ้านขนาด 2 ชั้น ขึ้นไป ค่าใช้จ่าย 6500 - 10000 บาท 2.งานออกแบบสถาปัตย์ 3D - ออกแบบแสดงภาพสามมิติ คิดตามพื้นที่ใช้สอย 40-60 บาทต่อ ตารางเมตร - งานแสดงภาพแปลน สามมิติ/3D ค่าใช้จ่าย รูปละ 2000 บาท * ผู้ว่าจ้างสามารถตกลงและปรับเปลี่ยนราคาได้ ขึ้นอยู่กับรายละเอียดความยากง่าย ของงานแบบที่ผู้ว่าจ้างต้องการ*

งานประมาณราคาก่อสร้าง (BOQ)
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

งานประมานราคา และจัดทำBOQ ราคา 3000 - 6000 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของโครงสร้าง) การส่งงาน 1.งานเขียนแบบก่อสร้าง ดราฟแบบ CAD/2D - ส่งไฟล์งานเพื่อตรวจสอบ เป็นไฟล์ PDF - เมื่อแบบเสร็จสมบูรณ์ จะส่งไฟล์งาน ในรูปแบบ PDF/.dwg หรือรูปเล่มขนาด A3 2.งานออกแบบสถาปัตย์ 3D - ส่งไฟล์งานเพื่อตรวจสอบ เป็นไฟล์ JPG/PDF - เมื่อแบบเสร็จสมบูรณ์ จะส่งไฟล์งาน ในรูปแบบ JPG/PDF 3.งานประมาณราคาก่อสร้าง (BOQ) - ส่งไฟล์งาน ในรูปแบบ PDF

ฟรีแลนซ์
Kungnang

ฟรีแลนซ์อิสระ เรียนจบคณะสถาปัตย์กรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับงานเขียนแบบ-ออกแบบ มีประสบการณ์ด้านงานสถาปัตยกรรม มากกว่า 5 ปี

09/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน