วางแผนภาษีส่วนบุคคล และภาษีธุรกิจ

"ระหว่างเงินที่ต้องเสียภาษี กับเงินที่ต้องใช้ตลอดชีวิต คุณคิดว่าอะไรใช้เงินมากกว่ากัน?" เราให้บริการวางแผนภาษีส่วนบุคคล และภาษีธุรกิจ ซึ่งเราวางแผนโดยจะมีการพูดคุยถึงเป้าหมายทางการเงินและความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ เมื่อทราบเป้าหมายและความต้องการของลูกค้าแล้ว เราจะใช้สินค้าทางการเงินต่าง ๆ มาตอบโจทย์ชีวิตและเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า โดยจะสอดคล้องไปกับการวางแผนภาษีด้วย ไม่ว่าจะเป็นภาษีส่วนบุคคล หรือภาษีธุรกิจ เราสามารถวางให้คุณครบรอบด้านทั้งเรื่องชีวิตและภาษี การทำงานจะแบ่งออกเป็น 2-3 Meeting (ขึ้นอยู่กับโจทย์และเป้าหมายทางการเงินของลูกค้าแต่ละคน) Meeting 1 : พูดคุยถึงเป้าหมายการเงิน และความต้องการของลูกค้า และนำเสนอการบริการ (ราคาค่าปรึกษา เริ่มต้นที่ 500 บาท) Meeting 2 : นำเสนอแผนการเงินเบื้องต้น เซ็นสัญญาการให้บริการและเก็บรักษาความลับ Meeting 3 : ส่งมอบแผนการเงิน ลูกค้าแต่ละคนมีความต่างการต่างกัน เป้าหมายต่างกัน หากลูกค้าต้องการให้ทางเราดูแลการเงินแค่บางเรื่องเรายินดี และหากให้เราดูแลครบวงจรทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงิน จะมีค่าที่ปรึกษาเพิ่มเติม และจะได้รับ Plant Sheet เป็นแผนการเงินที่ออกแบบมาเพื่อลูกค้าโดยเฉพาะ ## ค่าใช้จ่ายยังไม่รวมสินค้าการเงินกลุ่มประกัน การลงทุนที่ลูกค้าจะซื้อเพิ่มเติม ##

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ วางแผนภาษีส่วนบุคคล และภาษีธุรกิจ

  • 1. ตัวแทนจะพูดคุยกับลูกค้าเพื่อสอบถามข้อมูล และความต้องการในการวางแผนการเงิน และวางแผนภาษีใช้เวลา 30 นาที
  • 2. (หากลูกค้ามีประกันอยู่แล้ว) ตัวแทนจะสรุปกรมธรรม์ เพื่อให้ทราบความคุ้มครองทั้งหมดของลูกค้า ใช้เวลา 1-2 วัน
แพ็กเกจ
แพ็คเกจสรุปกรมธรรม์ประกันชีวิตราคาเบา ๆ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ตารางสรุปความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ลูกค้ามีทั้งหมด ลูกค้าจะทราบข้อมูลดังนี้ 1.วันที่เริ่มทำประกัน 2.วันครบสัญญาประกัน 3.ความคุ้มครองทั้งหมด 4.เบี้ยประกันที่จ่ายต่อปี และอื่น ๆ

วางแผนภาษีส่วนบุคคล
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

การวางแผนภาษีส่วนบุคคลโดยใช้สินค้ากลุ่มประกันเข้ามาวางแผน ลูกค้าจะได้ทราบประมาณการการเสียภาษีในปีนั้น ๆ เพื่อวางแผนลดหย่อนภาษีให้คุ้มค่ากับเงินที่เสียไปมากที่สุด

วางแผนภาษีธุรกิจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

การวางแผนภาษีธุรกิจ ที่เราทำจะเป็นส่วนที่เสริมจากการลงบันทึกค่าใช้จ่ายทางบัญชี แต่จะเป็นการออกแบบสวัสดิการให้กรรมการบริษัทซึ่งเป็นการดึงเงินกิจการ ออกมาให้กรรมการ โดยผลตอบแทนต่าง ๆ ที่ได้รับจะไม่เสียภาษี ซึ่งโปรเจกต์นี้ ถูกต้องตามหลักการของสรรพากร 100%

ฟรีแลนซ์
รุ่งฤดี

จบสายศิลป์แต่มีความชื่นชอบ หลงใหลในการวางแผนการเงิน จึงผันตัวมาทำงานด้านประกันชีวิตและการลงทุน เพื่อช่วยเหลือผู้คนให้มีแผนการเงินที่มั่นคงและมั่งคั่ง และต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คนสังคมตระหนักถึงการวางแผนการเงิน เพราะการวางแผนการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการวางแผนชีวิต

10/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน