รับออกแบบ แบบสอบถาม E-Learning แบบประเมิน ทั้ง Online และ A4 (TH/EN)

รับออกแบบ งานแบบสอบถามสำหรับ งานวิจัย ประเมินความพึงพอใจ หรืองานเก็บข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการตัดสินใจ มีรายละเอียดดังนี้ 1.รับออกแบบประเมิน แบบสอบถาม ข้อสอบ รูปแบบ Online งานวิจัย (TH/EN) ด้วยโปรแกรม MS-Excel และ Google form 2.รับออกแบบ แบบประเมิน แบบสอบถาม แบบกระดาษ A4 (TH/EN) 3.รับออกแบบ การจัดเก็บข้อมูลและการประมวณผล ในรูปแบบ Excel และ Pivot table เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ข้อมูล กลุ่มลูกค้า 1.บุคคลทั่วไป 2.องค์กร ห้างร้าน บริษัทฯ 3.นักศึกษา นักเรียน หากลูกค้าต้องการให้สรุปข้อมูลเบื้องต้น สามารถแจ้งรายละเอียดได้ ***งานเชี่ยวชาญพิเศษ*** ออกแบบประเมินแบบ 360 องศา ประเมินความพึงพอใจ ออกแบบข้อสอบ หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการสำรวจตอบแบบสอบถามที่ถามถึง ชื่อ เบอร์โทร ที่อยู่และอีเมล หรือการจำกัดการลงชื่อเข้าใช้ ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิส่วนบุคคลในการแสดงความเห็นของผู้ทำแบบสอบถาม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบ แบบสอบถาม E-Learning แบบประเมิน ทั้ง Online และ A4 (TH/EN)

  • 1. ลูกค้าส่งรายละเอียดระบุกลุ่มเป้าหมายแบบดิจิตอล และ A4
  • 2. ลูกค้า กำหนดส่งงาน
แพ็กเกจ
ออกแบบสอบถามออนไลน์ ระยะเวลาในการทำงาน 3-7 วัน ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงาน
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

แบบสอบถาม แบบประเมินความพึงพอใจ ในรูปแบบ Google form

ออกแบบสอบ A4 เริ่มต้นชุดละ 100 บาท ระยะเวลาในการทำงาน 3 - 7 วัน ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของงาน
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

แบบสอบถามในรูปแบบ Excel หรือ Word

ออกแบสอบถาม A4 พร้อมรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล สำหรับนำไปประมวลผลต่อ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

1. แบบสอบถาม A4 2. รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล จากแบบสอบถาม เพื่อนำไปประมวลผล หรือวิเคราะห์ข้อมูล Excel , Pivot table 3.รูปแบบการนำเสนอผลการประมวลผลเบื้องต้น ในรูปแบบ กราฟ

ฟรีแลนซ์
Sripratin

เรื่องทำแบบสอบถาม ขอให้ไว้ใจเรา ผู้ที่ผ่านการทำแบบประเมินมาแล้วหลากหลายรูปแบบ มีประสบการณ์การทำงานด้าน Learning and Development Trainng และ HRD

02/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน