ล่าม/แปลภาษาญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ, ล่ามพิธีกร

มีประสบการณ์การล่ามมากกว่า 8 ปี ล่ามสายโรงงาน (ไฟฟ้า, ยานยนตร์, โซลาร์เซลล์) ล่ามสายธุรกิจ (Business Matching, BOI) ล่ามงานสัมนา, ล่ามพิธีกร (งานอีเว้นท์, งานแต่ง) แปลเอกสารทั่วไป เอกสารราชการ หนังสือสัญญา ฯลฯ ・มีใบสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT N1

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ล่าม/แปลภาษาญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ, ล่ามพิธีกร

  • 1. รับทราบรายละเอียดเบื้องต้นเพื่อประเมินราคางาน
  • 2. ผู้รับจ้างส่งใบเสนอราคา
แพ็กเกจ
ล่ามภาษาญี่ปุ่น-ไทย เต็มวัน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ล่ามภาษาญี่ปุ่น-ไทย 8,000/วัน (ไม่รวม WHT 3%) เวลาให้บริการ 08:00-17:00 หรือ 09:00-18:00 (รวมเวลา Standby) กรณีทำงานเกิน 8 ชั่วโมงมีค่าบริการเพิ่ม 1,500/ชม. (ไม่รวม WHT 3%)

ล่ามภาษาญี่ปุ่น-ไทย ครึ่งวัน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ล่ามภาษาญี่ปุ่น-ไทย 4,000/วัน (ไม่รวม WHT 3%) เวลาให้บริการ 08:00-17:00 หรือ 09:00-18:00 (รวมเวลา Standby) กรณีทำงานเกินระยะเวลาที่กำหนด มีค่าบริการเพิ่มเติม 1,000 บาท/ชม. (ไม่รวม WHT 3%) กรณีทำงานล่วงเวลา(เกิน17:00 หรือ 18:00) มีค่าบริการเพิ่ม 1,500/ชม. (ไม่รวม WHT 3%)

ฟรีแลนซ์
Walairat

・ล่ามฟรีแลนซ์ภาษาญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ มีประสบการณ์ล่ามมากกว่า 8 ปี ไม่ว่าจะเป็นล่ามสายโรงงาน, เจรจาธุรกิจ (Business Matching), สัมมนา, พิธีกร, พากย์เสียง, ถอดสคริปต์, งานแปล ฯลฯ ・ขณะนี้กำลังศึกษาปริญญาโท สาขาการสื่อสารการตลาด (Marketing Communications)

03/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน