รับเขียนแบบ, ดราฟแบบ autocad 2D,3D ทุกชนิด

0

รับจ้างเขียนแบบ 2D draft แบบ โดยใช้โปรแกรม autocad งานเขียนแบบ ดราฟแบบ ด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ ทุกชนิด โดยผู้ที่จ้างจะต้องมีต้นฉบับ หรือแบบสเก็ตที่จะให้ทำการดราฟ หรือเขียนแบบมาให้ ขึ้นอยู่กับจำนวนของแบบ และ รายละเอียด ราคามีปรับขึ้นลงได้ค่ะ ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน ปริมาณงาน ระยะเวลาที่ต้องการงาน และข้อมลูนั้นๆของตัวงานครับ (ชัดเจนมากน้อยแค่ไหน) ส่งงานเป็นไฟล์ dwg , pdf ค่ะ รบกวนติดต่อสอบถามและพูดคุยตกลงกันก่อนที่จะจ้างงานนะคะ ** รับทำงานเร่งด่วนนะคะ รายละเอียดเพิ่มเติมคุยได้ครับ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม รับจ้างเขียนแบบ 2D draft แบบ โดยใช้โปรแกรม autocad งานเขียนแบบ ดราฟแบบ ด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรม เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ ทุกชนิด โดยผู้ที่จ้างจะต้องมีต้นฉบับ หรือแบบสเก็ตที่จะให้ทำการดราฟ หรือเขียนแบบมาให้ ขึ้นอยู่กับจำนวนของแบบ และ รายละเอียด ราคามีปรับขึ้นลงได้ครับ ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน ปริมาณงาน ระยะเวลาที่ต้องการงาน และข้อมลูนั้นๆของตัวงานครับ (ชัดเจนมากน้อยแค่ไหน) ส่งงานเป็นไฟล์ dwg , pdf ค่ะ รบกวนติดต่อสอบถามและพูดคุยตกลงกันก่อนที่จะจ้างงานนะครับ ** รับทำงานเร่งด่วนนะคะ รายละเอียดเพิ่มเติมคุยได้ครับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนแบบ, ดราฟแบบ autocad 2D,3D ทุกชนิด

  • 1. - งานที่ต้องเขียนขึ้นใหม่ทั้งหมด มีขนาดและระยะให้มาแล้ว เริ่มต้นที่ 400 ต่อแผ่น ครับ (แล้วแต่ว่ารายละเอียดของงานว่ามากน้อยแค่ไหน) - จะส่งตรวจงานเป็นไฟล์ pdf สามารถแก้งานให้ 2 ครั้ง ในกรณีที่แก้งานทั้งหมด หรือเกิน 60% ของเนื้องาน ที่ไม่ได้อยู่ในการตกลงกันไว้ จะมีการคิดค่าบริการเพิ่มเติม - งานที่ส่งมอบจะส่งมอบ รูปแบบไฟล์พื้นฐานคือ .dwg , .pdf หรือแล้วแต่ที่ตกลงกันเพิ่มเติม งานที่รับจ้างทำงานเพิ่มเติมจาก autocad
  • 2. + ขั้ น ต อ น ก า ร ใช้ บ ริ ก า ร 1. คุยรายละเอียดงานและความต้องการ 2. ประเมินปริมาณงาน และเวลาในการทำงานตามรายละเอียดที่ให้มา + เ มื่ อ ต ก ล ง ว่ า จ้ า ง 1. สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อโดยตรงได้หลังจากที่ชำระเงินผ่านระบบแล้ว 2. ส่งรายละเอียด และความต้องการของงาน เช่น - แบบร่าง หรือแบบ Sketch 2D หรือ 3D ที่ระบุขนาดและระยะที่ชัดเจน - ภาพงานตัวอย่าง/สี/วัสดุ - ฯลฯ + ก า ร ส่ ง ง า น - โดยจะส่งงานในรูปแบบ DWG เป็นพื้นฐาน หากไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมใดๆเป็นอันจบงาน
แพ็กเกจ
฿ 2,500
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

โดยจะส่งงานในรูปแบบ DWG เป็นพื้นฐาน หากไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมใดๆเป็นอันจบงาน


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!