รับงานแปลภาษาญี่ปุ่น-ไทย

เป็นลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น มีปีะสบการณ์การอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น 12 ปี มีความมั่นใจในการแปลภาษาญี่ปุ่น สามารถสื่อสารและใช้ภาษาญี่ปุ่นในระดับพื้นฐานอย่างดี ระดับภาษาที่แปลได้ : ภาษาพูด - ภาษาทางการ รับงานแปล : เอกสารทั่วไป - เอกสารทางการ, (.dox, .pdf, .powerpoint)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับงานแปลภาษาญี่ปุ่น-ไทย

  • 1. ตกลงราคาและระยะเวลาในการส่งงาน หลังจากตกลงแล้วไม่อนุญาติแก้ไขงานและราคา
  • 2. เริ่มทำงานทันทีเริ่มจากชำระเงิน
แพ็กเกจ
งานแปลภาษาญี่ปุ่น-ไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

รับงานแปลเอกสารทุกอย่างจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย เอกสาร (.word,.pdf,.pwp) เอกสาร 1 หน้า (500-600 คำ) (หากข้อความสั้นสามารถคุยได้ค่ะ) ระยะเวลา : ใช้เวลาไม่เกิน 5 วัน ขึ้นอยู่กับความยาก - ง่ายของภาษา

งานแปลภาษาไทย-ญี่ปุ่น
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

รับงานแปลเอกสารทุกอย่างจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น เอกสาร (.word,.pdf,.pwp) เอกสาร 1 หน้า (500-600 คำ) (หากข้อความสั้นสามารถคุยได้ค่ะ) ระยะเวลา :ใช้เวลาไม่เกิน 5 วัน ขึ้นอยู่กับความยาก - ง่ายของภาษา

ฟรีแลนซ์
Ayano

เป็นลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น มีประสบการอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น12ปี กำลังเรียนอยู่ระดับปริญญาตรี(KU77)

06/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน