ที่ปรึกษาธุรกิจ สร้างธุรกิจ วางแผนธุรกิจ กำหนด Road map เส้นทางความอยู่รอดของธุรกิจคุณ

ที่ปรึกษาธรกิจ SME StartUp Communication Design Counselor: ออกแบบ แก้ไข ปรับเปลี่ยนการ สื่อสารขององค์กร / สินค้า /แบรนด์ Strategic Planning: วางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม แนะนำ/ให้คำปรึกษา Digital Communication (Social Media) เพื่อใช้ในการตลาดและการขายให้ฟรี...หากต้องการให้วาง Lay out / Finance Plan / เพื่อการสื่อสารจะมีค่าใช้จ่ายในการทำงานเพิ่ม

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ที่ปรึกษาธุรกิจ สร้างธุรกิจ วางแผนธุรกิจ กำหนด Road map เส้นทางความอยู่รอดของธุรกิจคุณ

  • 1. ปรึกษาทางแชท พูดคุยถึงความต้องการ
  • 2. นัดพบ พูดคุย เสนอคำแนะนำ กระบวนการคิด การทำงานอย่างเป็นระบบ ให้คําแนะนํา แบบตัวต่อตัว ( One-on-One ) ลงรายละเอียดชิ้นงานเพื่อเข้าสู่กระบวนการทำงาน (3 ชั่วโมง 3,500 บาท) นัดพบตามสถานที่ Co working Space หรือ VDO CALL
แพ็กเกจ
Solution 1
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

(฿3,500) One On One (3 ชั่วโมง) สถานที่ Co working Space สำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มมีธุรกิจ/สินค้า/แบรนด์ เป็นของตัวเอง คุณจะได้แนวทางและขอบข่ายการสร้างธุรกิจ ร่วมถึงแนวทางการรับมือปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดำเนินงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และนำไปใช้ได้จริง สรุปและจัดส่งเอกสารในการทำงานเมื่อจบงาน

Solution 2
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

(฿15,000) 2 วัน รวม 8 ชั่วโมง สำหรับมือใหม่ผู้ทำธุรกิจ มีสินค้าและแบรนด์แล้ว กำลังเจอปัญหาที่ต้องการแก้ไข -ร่วมวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน (Agenda) -สร้าง Flow กระบวนการเริ่มงานอย่างเป็นระบบ -วางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อนำไปใช้ในการสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ สรุปและจัดส่งเอกสารในการทำงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา เมื่อจบงาน

Extra Solution
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

Consultant รายเดือน 4 ครั้งต่อเดือน (ครั้งละ 3 ชั่วโมง) Management Part: สร้างแผนการดำเนินงาน แผนการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก เลือกใช้เครื่องมือการทำงาน/การสื่อสาร ได้อย่างถูกต้อง Strategy Part: วางแผนเชิงกลยุทธ์ สร้างความได้เปรียบเชิงธุรกิจ การเลือกใช้กลยุทธ์ที่พร้อมการปรับเปลี่ยนได้ทันท่วงทีในยุค Disruption Marketing: สร้าง Perception ธุรกิจ สินค้าและแบรนด์ ก่อให้เกิดรายได้ของธุรกิจที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอดและยั่งยืน สรุปรายงานส่งเมื่อจบงาน

ฟรีแลนซ์
Voranaree

เราเป็นที่ปรึกษาสำหรับธุรกิจ สินค้า/แบรนด์ เราสามารถให้คำปรึกษา วิเคราะห์ แก้ไข ปรับใช้ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เรามีความถนัดในด้านสร้างการสื่อสารในองค์กร /สินค้า /แบรนด์ เราร่วมกับคุณทำการวางแผนธุรกิจอย่างเป็นระบบ

02/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
13 ครั้ง
ขายได้
5 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน