Portfolio & Resume ไทย (Thai)

รายละเอียดการให้บริการ Portfolio & Resume ไทย (Thai) โดยใช้โปรแกรมออกแบบ - Photoshop (PS) #งานที่โชว์เป็นงานที่ทำส่งจริง 100% โดยลูกค้าจะได้รับงานเป็นไฟล์ - PNG PDF, .JPEG พร้อมสั่งพิมพ์ ขนาด A4 ระยะเวลาทำงาน 1-2 วัน หากต้องการงานด่วน แจ้งได้เลยครับ :-) *แก้ไขให้จนกว่าลูกค้าจะพอใจครับ*

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Portfolio & Resume ไทย (Thai)

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดงานออกแบบที่ตรงความต้องการของลูกค้า
  • 2. ลูกค้าส่งรายละเอียดงานทั้งหมด เช่น ธีมงาน สี ลักษณะ ขนาด รูปแบบ ข้อมูล
แพ็กเกจ
Portfolio & Resume ไทยและอังกฤษ (Thai and England)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- ไฟล์ PSD, PDF, JPEG : ข้อมูลภาษาไทย หรืออังกฤษ อย่างละ 1 ชุด

ฟรีแลนซ์
visarut

เราถนัดงานออกแบบ Flat design เน้นเข้าใจง่าย ใช้โปรแกรมออกแบบ Photoshop ในระดับชำนาญ

07/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน