รับยื่น K-ETA เข้าประเทศเกาหลีใต้

0

สำหรับท่านที่ต้องการท่องเที่ยวที่เกาหลีใต้ เราพร้อมให้บริการเตรียมขัอมูลของลูกค้าในการยื่นขอ K-ETA เพื่อการอนุมัติเข้าประเทศเกาหลีใต้ พร้อมให้คำแนะนำต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเข้าประเทศ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับยื่น K-ETA เข้าประเทศเกาหลีใต้

  • 1. เก็บข้อมูล รูปถ่ายผู้ขอยื่น และตรวจสอบให้ครบถ้วน
  • 2. ยื่น K-ETA online และ ติดตามผล
แพ็กเกจ
บริการลงทะเบียน K-ETA เกาหลีใต้฿ 600
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

บริการกรอกข้อมูลลงทะเบียนพร้อมติดตามผลของ K-ETA เพื่อเข้าประเทศเกาหลีใต้ หลังจากทราบผลแล้วทางเราจะให้การแนะนำต่างๆ ในการเดินทางเข้าประเทศ


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!