ข้อมูลกราฟ Visualization Dashboard

- Visualization Dashboard ตัวช่วยในการทำงาน ง่ายต่อการวิเคราะห์เพื่อหา insight - ช่วยประหยัดเวลาในการทำข้อมูลด้วย Automated dashboard - แสดงผล Dashboard แบบ real-time - สามารถรวมรวมทั้งข้อมูล Online และ Offline เข้าไว้ด้วยกัน รวมถึงข้อมูลจาก Marketing platform ต่างๆ เช่น Google Ads, Google Analytics, Facebook Ads เป็นต้น - สามารถกำหนดการเข้าถึง dashboard ได้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ข้อมูลกราฟ Visualization Dashboard

  • 1. ผู้จ้างงานแจ้งวัตถุประสงค์ของ Dashboard รายละเอียด ข้อมูลที่ต้องการ
  • 2. ผู้จ้างให้ข้อมูล (Raw data) ที่จะถูกนำไปใช้ รวมไปถึง login access ของ Platform เช่น Google Ads, Google Analytics เป็นต้น (ถ้ามี)
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1. Data visualization บน Google Data Studio 2. Raw data บน Google sheet (ถ้ามี) 3. แนะนำวิธีการใช้ Data Studio

ฟรีแลนซ์
viranpat

เชี่ยวชาญด้านการทำ Data visualization ด้วย Google Data Studio

03/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
29 ครั้ง
ขายได้
15 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน