พร้อมรับฟังเเละให้คำปรึกษา☺️

พร้อมรับฟังเเละให้คำปรึกษาทุกท่าน ในมุมมองด้านการดำเนินชีวิต ด้านความสัมพันธ์ ด้านครอบครัว ด้านการพัฒนาตนเองเเละด้านอื่นๆที่ผู้รับคำปรึกษาสนใจ พร้อมทั้งให้คำแนะนำเเละเสริมสร้างการคิดแบบทัศนคติในเชิงบวก เพื่อให้ผู้รับคำปรึกษาสามารถเรียนรู้เเละเข้าใจในตนเอง สามารถเผชิญกับทุกปัญหาเเละอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตด้วยความเข้าใจ สามารถนำคำเเนะนำที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตได้จริง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พร้อมรับฟังเเละให้คำปรึกษา☺️

  • 1. พูดคุยรายละเอียดในด้านที่ท่านต้องการรับคำปรึกษา
  • 2. ชำระเงิน ค่าบริการ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

พร้อมรับฟังเเละให้คำปรึกษาทุกท่าน ในปัญหาที่พูดรับคำปรึกษาต้องการปรึกษา (ผ่านทางระบบ zoom online) ใช้เวลาครั้งละประมาณ 1 ชั่วโมง โดยมีการใช้เทคนิคทางจิตวิทยาการให้คำปรึกษา มีการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เเละพูดรับคำปรึกษาสามารถพูดคุยเเลกเปลี่ยนได้ตลอดการรับคำปรึกษา เพื่อให้ผู้รับคำปรึกษาเกิดความสบายใจมากที่สุด เเละสามารถนำคำเเนะนำที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตได้จริง

ฟรีแลนซ์
vipapak

สวัสดีค่ะ (ไอซ์) มีความถนัดเเละความเชี่ยวชาญในงานด้านการศึกษาและการให้คำปรึกษา พร้อมรับฟังเเละให้คำปรึกษาทุกท่าน มีความเข้าใจเเละพูดคุยอย่างเป็นกันเอง เพื่อให้ผู้รับคำปรึกษาเกิดความสบายใจมากที่สุด เเละสามารถนำคำเเนะนำที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตได้จริง

06/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน