รับแปลเอกสารหรืองานต่างๆ

มีประสบการณ์แปลงาน 7 ปี แปลจากไทยเป็นอังกฤษ หรือ อังกฤษเป็นไทยได้ สามารถแปลเอกสาร บทความ งานวิจัย หรืองานอื่นๆที่ผู้แปลพิจารณาแล้วว่ามีความสามารถที่จะทำได้ นอกจากที่กล่าวสามารถแปลอย่างอื่นได้เช่น แบบสอบถาม เรื่องสั้น จดหมาย ฯลฯ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลเอกสารหรืองานต่างๆ

  • 1. ลูกค้ากำหนดงานที่ต้องการว่าจะแปลจากไทยเป็นอังกฤษ หรือ อังกฤษเป็นไทย
  • 2. ลูกค้าส่งงานที่ต้องการแปลมาเพื่อพิจารณา
แพ็กเกจ
ครึ่งหน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

งานเดี่ยวครึ่งหน้า หน้าละ 300 บาท ลูกค้าจะได้ไฟล์งานเป็น PDF ส่งทาง Email

1 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

งานเดี่ยว 1 หน้าหรือหลายหน้าได้ หน้าละ 500 บาท ลูกค้าจะได้ไฟล์งานเป็น PDF ส่งทาง Email

1 หน้า 2 คอลลัม
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

งานเดี่ยวหรืองานหลายหน้าที่เป็น หน้าละ 2 คอมลัม หน้าละ 700 บาท ลูกค้าจะได้ไฟล์งานเป็น PDF ส่งทาง Email

ฟรีแลนซ์
Alangkan

เชี่ยวชาญการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมาก ใช้ภาษาอังกฤษในชวิตประจำวันเป็นปกติ มีประสบการณ์ด้านการแปลภาษา 7 ปี เคยไปแลกเปลี่ยนผ่านโครงการ Work and travel ที่อเมริกา

05/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน