VICTORIOR HOME STAY / Design & Consultant

การให้บริการของผมคือการแนะนำอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ โดยแสดงให้ท่านเจ้าของบ้าน/ นักลงทุนได้เข้าใจถึงวิธีการปรับแต่งบ้านทั่วไปที่ไม่ได้ใช้ให้เป็นธุรกิจให้เช่าในรูปแบบต่างๆได้อย่างง่ายดาย ซึ่งตามมาด้วยผลตอบแทนที่คุ้มค่าในระยะเวลาที่เหมาะสม และระหว่างการดำเนินการในขั้นต่างๆนั้น ผมจะคอยเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้ภาระกิจนี้ เป็นไปตามความประสงค์ของท่าน เราพร้อมที่จะฉลองความสำเร็จไปด้วยกัน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ VICTORIOR HOME STAY / Design & Consultant

  • 1. รับฟังความต้องการของท่าน พร้อมกับให้คำปรึกษา ให้แนวทางการดำเนินงาน กำหนดงบประมาณและระยะเวลาการคืนทุน
  • 2. หากเห็นชอบกับแผนงานทั้งหมด ผมยินดีดำเนินงานออกแบบและจัดหาและจัดจ้างผู้รับเหมา พร้อมควบคุมงานจนงาน Renovation ทั้งหมดแล้วเสร็จ
แพ็กเกจ
1-บริการให้การแนะนำขั้นพื้นฐาน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ให้บรืการในการแนะนำท่านเจ้าของบ้าน หรือผู้สนใจที่อยากลงทุนในการปรับแต่งบ้านที่พัก ให้เป็นธุรกิจที่พักระยะสั้นหรือยาว โดยมีขั้นตอนการปฎิบัติงานอย่างชัดเจน ระยะเวลาของการคืนทุนโดยสังเขป พร้อมแนะนำวิธีการติดต่อให้มีลูกค้าเข้าพักหลังจากงานปรับปรุงสถานที่แล้วเสร็จ

2-งานบริการออกแบบสถานที่ในงบประมาณที่เหมาะสม
ระยะเวลาในการทำงาน 60 วัน

หากท่านเจ้าของบ้าน/เจ้าของกิจการ/นักลงทุน เห็นด้วยกับแนวทางของผม ทางผมยินดีให้บริการงานออกแบบทั้งหมด พร้อมรับภาระในการจัดการหาช่างผู้รับเหมา ตลอดจนการดูแล งาน Renovation ตกแต่งทั้งหมดให้เป็นไปตามแบบ ส่งมอบงานตรงเวลา อยู่ในงบ และไม่บานปลาย

3-เป็นผู้ช่วยหาลูกค้าเข้าพัก ในช่วงไตรมาสแรก และ เป็นที่ปรึกษา
ระยะเวลาในการทำงาน 90 วัน

เมื่องาน renovation ทั้งหมดแล้วเสร็จ ผมยินดีที่จะแนะนำแนวทางปฐิบัตืการหาลูกค้าเข้าพักอย่างละเอียด และคอยเป็นพี่เลี้ยงให้ ในช่วงระยะ 3 เดือนแรก

ฟรีแลนซ์
Pom

บริการหลักของเราคือการค้นหาอสังหาริมทรัพย์และแสดงให้ลูกค้าเห็นถึงวิธีการเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ไปเป็นธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เวอร์ชันใหม่ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งตามมาด้วยผลตอบแทนที่คุ้มค่า และระหว่างการดำเนินการในขั้นต่างๆ เราจะคอยให้คำแนะตามความเหมาะสม หรือตามความประสงค์ของลูกค้า

05/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน