บริการออกแบบแผนงานขาย ช่องทางจำหน่ายและสื่อสารการตลาด Offline-to-Online

ให้บริการงาน ทางด้านการสร้างและการออกแบบ แผนงานทั้งระบบ ด้วย mind mapping tools เพื่อให้เห็นภาพงาน ทุกส่วน เน้นใช้แผนงานได้จริง และ ต่อยอดทางธุรกิจได้ ไม่มุ่งเน้นแค่ส่งงานตาม platform แต่ลูกค้านำไปปฏิบัติไม่ได้อย่างมีประสิทธิผล โดยในแผนงานขาย ช่องทางจำหน่ายครบวงจร และ การสื่อสารการตลาดทั้ง Off-line On-shelves และ On-line เสนองานเพื่อนำไปสร้างยอดขายได้จริง และ ต่อยอดทางธุรกิจด้วยแนวทางที่ชัดเจน 1. ติดต่อเพื่อรับ Brief งาน วัตถุประสงค์ของแผนงานที่ต้องการ, ผลที่คาดหวังจากแผนงาน ระยะสั้น 3-6 เดือน และ ระยะยาว 12-18 เดือน 2. ร่าง Business Concept, Project Brief เพื่อกำหนดหัวข้องาน แนวทางธุรกิจที่ต้องการบริการ 3. ดำเนินการ ระยะเวลาขึ้นอยู่กับชิ้นงานที่่ต้องการ ทั้งนี้ 5-7 วันทำการ เป็นระยะเวลามาตรฐานที่บริหารงานให้กับ clients หรือ ลูกค้าแต่ละราย 4. ส่งเอกสาร Mind Mapping, Business Concept, Project Brief, Project Feasibility เพื่อสรุประยะเวลางาน 5. อื่นๆ ตามความเหมาะสมของชิ้นงาน เช่น Brand Analysis, Brand Presentation(สำหรับช่องทาง Retail's) ค้าปลีกที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม *เหมาะกับ ธุรกิจขนาดกลาง และ ขนาดย่อม SMEs ที่ต้องการ Direction สำหรับดำเนินธุรกิจ ทั้งระยะสั้น และ ระยะยาว ในกลุ่ม ธุรกิจ Off-line และ On-Shelves และ ช่องทาง On-line E-commerce, E-marketplace แนะนำช่องทางที่ตรงจุด และ วัตถุประสงค์ของธุรกิจลูกค้า แต่ละราย *ทั้งนี้ ราคาเสนอขั้นต้น จะขึ้นอยู่กับเนื้องาน และ scope of work ของ ลูกค้าแต่ละท่าน ว่าต้องการงาน Sales & Marketing Channels , Off-line และ On-line marketing ใด? *เพื่อการทำงานที่รัดกุม และ คุ้มกับทำงานร่วมกัน เน้นการเป็น partner สำหรับธุรกิจของลูกค้า ปรึกษาและหารือ หลังการส่งมอบได้ตลอด ไม่จำกัดขอบเขต และ เวลา *ราคาออกแบบแผนงานทั้งระบบ เป็นราคาที่เหมาะสมกับ ธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม(SMEs) และ start-up สำหรับการเติบโตของธุรกิจในประเทศ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการออกแบบแผนงานขาย ช่องทางจำหน่ายและสื่อสารการตลาด Offline-to-Online

  • 1. 1. เสนอ Brand Presentation, Communication Brief และ Project Feasibility ในเรื่อง แนวทางการจำหน่าย การสื่อสาร และ การขยายตลาด 2. Mapping Business Concept ทั้งระบบ ส่วนสำคัญสำหรับการวางแผน และ Brand Analysis(เพิ่มเติมตามวัตถุประสงค์) 3. แก้ไขงาน ครัั้งที่ 1 - 2 ได้ตามประเด็นที่ตกหล่น หรือ เพิ่มเติมได้ 4. ส่งงานให้ลูกค้า soft file ทั้ง Word Exel PPT และ PDF เพื่อการใช้งาน 5. สามารถขอ File งานได้ภายหลังหากเกิดกรณี File งานหาย 6. หลังจากส่งมอบงาน สามารถปรึกษา และ ทำความเข้าใจงานต่อเนื่องได้ไม่จำกัด
  • 2. 1. เสนอ Brand Presentation, Communication Brief และ Project Feasibility ในเรื่อง แนวทางการจำหน่าย การสื่อสาร และ การขยายตลาด 2. Mapping Business Concept ทั้งระบบ ส่วนสำคัญสำหรับการวางแผน และ Brand Analysis(เพิ่มเติมตามวัตถุประสงค์) 3. แก้ไขงาน ครัั้งที่ 1 - 2 ได้ตามประเด็นที่ตกหล่น หรือ เพิ่มเติมได้ 4. ส่งงานให้ลูกค้า soft file ทั้ง Word Exel PPT และ PDF เพื่อการใช้งาน 5. สามารถขอ File งานได้ภายหลังหากเกิดกรณี File งานหาย 6. หลังจากส่งมอบงาน สามารถปรึกษา และ ทำความเข้าใจงานต่อเนื่องได้ไม่จำกัด
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1. เสนอ Brand Presentation, Communication Brief และ Project Feasibility ในเรื่อง แนวทางการจำหน่าย การสื่อสาร และ การขยายตลาด 2. Mapping Business Concept ทั้งระบบ ส่วนสำคัญสำหรับการวางแผน และ Brand Analysis(เพิ่มเติมตามวัตถุประสงค์) 3. แก้ไขงาน ครัั้งที่ 1 - 2 ได้ตามประเด็นที่ตกหล่น หรือ เพิ่มเติมได้ 4. ส่งงานให้ลูกค้า soft file ทั้ง Word Exel PPT และ PDF เพื่อการใช้งาน 5. สามารถขอ File งานได้ภายหลังหากเกิดกรณี File งานหาย 6. หลังจากส่งมอบงาน สามารถปรึกษา และ ทำความเข้าใจงานต่อเนื่องได้ไม่จำกัด

ฟรีแลนซ์
Vichayen

ดำเนินการและให้บริการงานที่ปรึกษาทางด้าน งานขายและการตลาด ครบวงจร ทุกช่องทาง ทั้ง MT TT E-marketplace จากประสบการณ์การบริหารจัดการงานหลากหลายธุรกิจ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กว่า 18ปี รวมถึงความต้องการ และ การเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผลมากที่สุด มุ่งเน้นแผนงานที่ Execution ได้จริง

01/2017
เป็นสมาชิก
99 %
งานสำเร็จ
101 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน