ปรึกษา ว่าความ แปลและรับรองเอกสาร (TH-EN)

-งานให้คำปรึกษาและให้ความเห็นทางกฎหมาย คุยกันง่ายๆกันเอง ทุกอย่างทนายพูดตามเนื้อผ้า เนื้อผ้าก็ได้มาจากข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ไม่เอาใจใคร ความจริงเท่าไหร่ก็เป็นไปตามนั้น ดังนั้นอย่าโกหกหรือปกปิด เพราะผลลัพธ์จะส่งผลไม่ดีหรือไม่ถูกต้องต่อตัวท่านเองค่ะ -งานด้านเอกสารทางกฎหมาย เฉพาะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เช่นทำสัญญา บันทึกข้อความ หนังสือทวงถาม พินัยกรรม แลบะอื่นๆอีมากมาย ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่จะนำเอกสารไปใช้ รวมทั้งการรับรองเอกสาร NOTARY -งานว่าความ และดำเนินกระบวนพิจารณาคดีทางศาล ดำเนินการฟ้องร้อง หรือให้การต่อสู้คดี ทั่วราชอาณาจักรไทย ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา รวมทั้งคดีอื่นๆ เช่น คดีจัดการมรดก คดีร้องขอให้แสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน คดีล้มละลาย คดีปกครอง คดีครอบครัว คดีอาญาทุจริต คดีทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น - งานอื่นๆ ที่ทนายจะให้ความเชื่อเหลือแบบเบื้องต้นหรือให้คำปรึกษาเบื้องต้น ขึ้นอยู่กับความจำเป็น เพราะไม่อยากให้เสียเงินจ้า่งทนายเกินความจำเป็นค่ะ "ทนายพูดตรงตามเนื้อผ้า ถ้าลูกความอยากให้ช่วยเหลือจริงๆ ก็เปิดเผยมาเลยค่ะ ตอบด้วยจรรยาบรรณและข้อกฎหมาย ทุกอย่างเป็นความลับค่ะ"

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ปรึกษา ว่าความ แปลและรับรองเอกสาร (TH-EN)

  • 1. แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงและปัญหาที่ท่านเจอ พร้อมกับคำถามที่ท่านอยากถาม ผ่านช่องทาง Fastwork
  • 2. ทนายจะติดต่อกลับ เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติม หรือให้คำแนะนำและแนวทาง
แพ็กเกจ
งานให้คำปรึกษาและให้ความเห็นทางกฎหมาย (ครั้ง/ประชุม)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

คำปรึกษาหรือความเห็นทางกฎหมาย แบบไฟล์ PDF ภาษาไทย ราคาเริ่มต้น 500 บาท/ครั้ง ภาษาอังกฤษ ราคาเริ่มต้น 1,000 บาท/ครั้ง ปรึกษาแบบออนไลน์/ประชุม/โทร ราคาเริ่มเต้น 500/ชั่วโมง กำหนดราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของปัญหาที่ท่านต้องการให้ช่วยเหลือ ระยะเวลา 1-2 วันโดยประมาณ

งานด้านเอกสารทางกฎหมาย
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

สัญญา/หนังสือทวงถาม/หนังสือรับสภาพหนี้/เอกสารชื่อเรียกอย่างอื่น ที่ประสงค์จะให้ออก แบบไฟล์ PDF ภาษาไทย ราคาเริ่มต้น 1,000 บาท ภาษาอังกฤษ ราคาเริ่มต้น 2,000 บาท กำหนดราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของปัญหาที่ท่านต้องการให้ช่วยเหลือ ระยะเวลา 1-5 วันโดยประมาณ

งานว่าความและดำเนินกระบวนพิจารณาคดีทางศาล
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1.เอกสารใบแต่งทนายความและหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินคดี ซึ่งลูกความต้องลงลายมือชื่อแล้วส่งกลับมาให้ทนาย เพื่อทนายจะดำเนินการเข้าเป็นทนายในคดี 2.ทนายดำเนินการฟ้อง/ยื่นคำให้การ/เอกสารที่เกี่ยวข้องตามรูปคดีที่ได้รับจ้าง 3. เมื่อทนายได้ดำเนินการตามข้อ 2. แล้วจะส่งภาพไฟล์ที่ยื่นต่อศาลแล้วกลับไปบางส่วน เพื่อเป็นหลักฐาน ราคาเริ่มต้น 5000 บาท กำหนดราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของปัญหาที่ท่านต้องการให้ช่วยเหลือ ระยะเวลา 3 - 7 วันโดยประมาณ (ยิ่งเอกสารครบ ยื่งเร็วค่ะ)

ฟรีแลนซ์
VerNny

ทำงานด้านกฎหมายมากกว่า 5 ปี คดีแพ่ง คดีอาญา งานบังคับคดี จบปริญญาโทด้านนิติศาสตร์ ใบอนุญาตว่าความ สามารถสื่อสารและแปลภาษาอังกฤษได้ (ทนายภูเก็ต)

04/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
6 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน