รับออกแบบบ้านอาคาร 3D Perspective Exterior & interior

- สามารถแก้ไขงานได้ 3-4 ครั้ง ภายในขอบเขตของ Design เดิม (หากมีการปรับเปลี่ยน Design อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) - ทำการพูดคุยข้อตกลงกับลูกค้า เนื้องาน/จำนวน/ราคา/รูปแบบงาน ฯลฯ - ลูกค้าควรมี Reference เบื้องต้นมาด้วยเพื่อทราบแนวทางในงานออกแบบ (หากลูกค้าไม่มีจะทำการหา Reference มาให้ เพื่อคุยรายละเอียดกัน) - ระยะเวลา 1-3 วัน จะส่งผลงานให้แก่ลูกค้า (Draft) และรับ Comment เพื่อทำการแก้ไข หากไม่มีการแก้ไขจะดำเนินการทำงานในส่วนอื่นๆต่อไป - การส่งงานให้กับลูกค้าจะส่งเป็นไฟล์ Jpg./png./Tif. ความละเอียดขนาด 2500x1400 (ขนาดเปลี่ยนไปตามสเกลงาน) แก้ไขงานได้ 3 ครั้ง ถ้าเกินจากที่กำหนดจะคิดค่าแก้ครั้งละ 500 บาท - ราคานี้ทางลูกค้าจำเป็นต้องมีแบบ หรือ ไอเดียไว้ก่อนแล้ว ถ้าหากไม่มีขอคิดค่าออกแบบเพิ่ม ตามขอบเขตและรายละเอียดของงาน

ขั้นตอนการทำงาน
สำหรับ รับออกแบบบ้านอาคาร 3D Perspective Exterior & interior
  • 1. - ทำการพูดคุยข้อตกลงกับลูกค้า เนื้องาน/จำนวน/ราคา/รูปแบบงาน ฯลฯ
  • 2. - ลูกค้าควรมี Reference เบื้องต้นมาด้วยเพื่อทราบแนวทางในงานออกแบบ (หากลูกค้าไม่มีจะทำการหา Reference มาให้ เพื่อคุยรายละเอียดกัน)
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

*เงื่อนไขการสั่งงาน 1.Plan Elevation Section หรืออื่นๆ เป็นไฟล์ Autocad / sketchup 2.ความต้องการของงาน รายละเอียด - Style - Mood&tone - Reference - Color - สามารถปรับแก้ก่อนส่งภาพ Final ได้ 3 ครั้ง และไม่ควรเกิน 50% ของงาน ถ้าเกินจากที่ กำหนดจะคิดราคาค่างานส่วนต่าง -แบ่งเป็นงวดงาน (จะกำหนดระยะเวลาภายหลังแล้วแต่ปริมาณงาน) 1.ค่าปฎิบัติงานเริ่มงานขั้นต้น 2.ส่งแบบร่างครั้งที่1 3.ส่งแบบร่างครั้งที่2 4.ส่งแบบร่างครั้งที่3 5.ส่งFinal

ฟรีแลนซ์
Thirayut
Thirayut

- เป็นคนเอาใจใส่กับงาน ชอบค้นหาและเรียนรู้ ทั้งสิ่งที่ตัวเองทำอยุ่ และ สิ่งรอบๆตัว ที่น่าสนใจ - เป็นคนเข้าคนง่าย มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี - เอาใจใส่ลูกค้า เป็นกันเอง

02/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
53 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน