แปล Paper หรืองานวิจัยทางวิชาการด้าน Data Science

แปล Paper หรืองานวิจัยทางวิชาการด้าน Data Scienceจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเพื่อการศึกษา และสรุปผลออกมาทั้งในรูปแบบไฟล์ .docs / pdf / power point พร้อมทั้งใส่คำอธิบายในคำศัพท์เฉพาะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปล Paper หรืองานวิจัยทางวิชาการด้าน Data Science

  • 1. ศึกษาและวิเคราะห์ขอบเขตความต้องการของงาน รวมถึงแหล่งข้อมูลของงาน
  • 2. แปลงานจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

ไฟล์งานในรูปแบบ .docx / .pdf / power point ราคางานเริ่มต้นที่หน้าละ 100 บาท และปรับตามเร่งของงาน

ฟรีแลนซ์
Sahassawadee

I am Data Science student from Thammasat University. I was an intern twice, and now I am looking for a part time job. I look forward to hearing from you soon!

07/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน