พิสูจน์งานทุกชนิด รายงานการประชุม บทความ นิยาย เป็นต้น (ภาษาไทย) / จัดหน้า / ปรับแก้สำนวน

พิสูจน์อักษรงานทุกชนิด (ภาษาไทย) • รายงานการประชุม • นิยาย • บทความ • เรียงความ - จัดหน้า ปรับแก้ไข เอกสารต่าง ๆ ให้ถุกต้องตามระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ - ขัดเกลาสำนวนให้ตรงตามบริบทและเหมาะสมสำหรับชนิดของเอกสาร

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พิสูจน์งานทุกชนิด รายงานการประชุม บทความ นิยาย เป็นต้น (ภาษาไทย) / จัดหน้า / ปรับแก้สำนวน

  • 1. แจ้งประเภทของงานและจำนวนของงานที่ต้องพิสูจน์
  • 2. ประเมินราคาและกำหนดเวลาการส่งงาน
แพ็กเกจ
ตรวจสอบพิสูจน์อักษร
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

พิสูจน์อักษรอย่างเดียว เริ่มต้นหน้าละ 5 บาท ระยะเวลา 2-3 วัน - ลูกค้าจะได้รับไฟล์ที่แก้ไขเป็นไฟล์ .PDF หรือ .docx ตามที่ลูกค้าต้องการ

พิสูจน์อักษรและจัดหน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

พิสูจน์อักษรพร้อมจัดหน้าให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกฯ เริ่มต้นหน้าละ 7 บาท ระยะเวลา 2-3 วัน (ตามจำนวนเอกสาร) - ลูกค้าจะได้รับไฟล์ที่แก้ไขเป็นไฟล์ .PDF หรือ .docx ตามที่ลูกค้าต้องการ

พิสูจน์อักษร จัดหน้า พร้อมเกลาสำนวน
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

พิสูจน์อักษร จัดหน้าให้ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกฯ และเกลาสำนวนตามบริบทและชนิดของเอกสารเริ่มต้นหน้าละ 9 บาท ระยะเวลา 3-5 วัน (ตามจำนวนเอกสาร)

ฟรีแลนซ์
กิตติธัช

รับถอดเทปทุกรูปแบบ งานประชุม งานสัมมนา งานวิจัย ให้คำปรึกษา หรืออื่น ๆ • รับพิสูจน์อักษร (ภาษาไทย) งานประชุม นิยาย บทความต่าง ๆ ทุกรูปแบบ ประสบการณ์การตรวจสอบรายงานการประชุมทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 2 ปี จบการศึกษาจากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10/2022
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
2 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน