รับออกแบบฐานข้อมูล MySQL / SQL Server / Oracle

รับออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล สร้างความสัมพันธ์ ตามระบบงานที่ลูกค้าต้องการ ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับปริมาณ และ จำนวนฟิล์ดที่ต้องการจัดเก็บ ส่งมอบเป็น ER-Diagram และ SQL Script ที่สามารถเลือกได้เป็น MySQL / SQL Server / Oracle รับประกันงาน หาก Script ไม่สามารถรันได้

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรณีมีความซับซ้อนของระบบ เช่น Foreign Key, Partition, Trigger และ Stored Procedure ขอเพิ่มราคา โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อน กรณีไม่สามารถรีโมทไปติดตั้งที่ Server ลูกค้าได้ และ ต้องเดินทางไปยังไซส์งาน ขอเพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มตามระยะทาง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับออกแบบฐานข้อมูล MySQL / SQL Server / Oracle

  • 1. เก็บความต้องการตามระบบงานลูกค้า
  • 2. ประเมินระยะเวลาในการทำงาน
แพ็กเกจ
Design
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ER-Diagram Data Dictionary

Design + Script
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ER-Diagram Data Dictionary Create Script (MYSQL / SQL Server อย่างใด อย่างหนึ่ง)

Design + Script + Deploy
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ER-Diagram Data Dictionary Create Script (MYSQL / SQL Server อย่างใด อย่างหนึ่ง) ติดตั้งโครงสร้างฐานข้อมูลบน Server

ฟรีแลนซ์
Akekarin

เป็นโปรแกรมเมอร์ที่ Dev งานสายเว็บ ที่ถูกจับมาให้ดูงาน Data Analyst

06/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน